D8:101

(Rubrik:) Klåckerijke sochn.

                         Notarum Explicatio

A.           Kiärarp skattehemman           1/2
               Frelsehemman                       1/2
B.           Norregierdhet vthsädhe         19 tunnor
C.           Södhregierdet vthsädhe         16 tunnor
D.           Engh till höö                          12 laß
               Engh widh Håckla till höö      18 laß
               fins der littera E folio 107.
               Gierdes engh i B till höö         3 laß
               Gierdes engh i C till höö         6 laß

1.            Skattehemman jbidem            1
               hafuer i byemåll 24 alnar bredh åker.
B.                           Norregierdhet        12 2/3 tunna
               Vthsädhe
C.                           Södhregierdhet      10 2/3 tunna
D.            Eng till höö                            8 laß
                Eng widh Håckla till höö        6 las  fol. 107
                Gierdhes eng i B till höö         2 laß
                Gierdhes eng i C till hoo1       4 laß

                Detta hemman hafuer en skattvthiordh i Walla
                i Flijsta sochn, numero 11 folio 86,
                och hafuer dher i byemåll 5 alnar bredh åker.
                                Westergierdhet    1 3/4 tunna
               Vthsädhe i
                                Östergierdhet      1 1/2 tunna
                Eng till höö                          8 såtan
                Engh till höö                        2 laß 1 1/3 såtan
                Engh till höö                        1 laß 3 såtan
                Eng till höö                          1 laß 3 såtan
                Eng till höö                          8 såtan

                Detta hemman hafuer en vth-
                iordh i Håckla, numero 6 folio 107,
                och hafuer i byemåll 10 alnar.
                Ett åhrs vthsädhe                1 1/8 tunna
                Annat åhrs vthsädhe           1 7/8 tunna
                Eng till höö                         1 1/2 laß

                       Notarum Explicatio

2.            Frelsehemman jbidem            1/2
               hafuer i byemåll 12 alnar bredh åker.
B.           Vthsädhe i Norregierdhet       6 1/3 tunna 
C.           Vthsädhe i Södhergierdhet     5 1/3 tunna
D.           Eng till höö                            4 laß
               Eng widh Håckla till höö        3 laß  fol. 107
               Gierdhet eng i B till höö         1 laß
               Gierdheseng i C till höö         2 laß

               Till Kiärarp ähr skog till giersle
               och wedhebrandh och vthmark till
               nödhtorfften.

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Leer mylla
Dunghiordh
Skeen waldz lindh.
Suart mylla
Stora Bergha proxime
Leer mylla
Leer mylla
Leerblandhat dung iordh
Dung leera.
Håckla äghor proxime.
Skeen waldz engh.
Håckla ägor proxime.

1 D.v.s. höö