D8:102-103

(Rubrik:) Boberghz häradh.        Klåckerijke sochn.

                         Notarum Explicatio

1.            Karstorp skattehemman         1
A.           Westergierdhet vthsädhe      47 tunnor
B.           Östergierdhet vthsädhe         26 tunnor
D.           Skeenwaldz engh till höö      20 laß
               Gierdhesengh i A till höö      5 laß
               Gierdhesengh i B till höö      5 laß
2.            Trägårdhen.
3.            Ladhegårdhen.
4.            Rudhedammar 2.
E.            Hästhagha.
               Detta hemman hafuer ingen skog och ganska ringa
               mulebete, något fiskewatn i Öijebråen.
5.            En lijten bäckesqwalta som går host1 och wåår.
               Detta hemman hafuer en skattevthiordh i Håckla, numero
               4 folio 107,
               och hafuer dher i byemåll 10 alnar bredh åker.
               Ett åhrs vthsädhe                  1 1/8 tunna
               Annat åhrs vthsädhe             1 7/8 tunna
               Eng till höö                           1 1/2 las

(Karttext:)

Store Berga ägor proxime.
Lilla Berga proxime.
Sken waldz engh.
Elack lindh
Leer iordh
Slätt skeen waldz lindh.
Leer iordh
Leer iordh
Leeriordh
Odugeligh sanck starwaldz lindh eller gierdhes engh.
Leer iordh
Leer iordh
Leer iordh
Brixsta ägor proxime.
Trägårdh
Tompte hage
Leeriordh
Kullersbro ägor proxime.
Scala vlnarum.         
1 D.v.s. höst