D8:106-107

(Rubrik:) Boberghz häradh        Klåckerijke sochn

                         Notarum Explicatio

A.           Håckla cronehemman             1 1/2
                  Skattevthiordher                  2
                  Cronevthiordher                  4    frelse 1
B.           Ett åhrs vthsädhe                   18 1/4 tunnor
C.           Annat åhrs vthsädhe              23 tunnor
D.           Engh aff dhe tuenne E, D och HE, D 21 1/2 laß höö
E.           Enger enskijllde till helle byen 9 1/2 laß höö
F.
G.
               Gierdhes eng i B till höö        9 laß
               Gierdhes engh i C till höö      6 laß

1.            Cronehemman                        1
               hafuer i byemåll 49 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                   5 3/4 tunna
C.           Annat åhrs vth sädhe             7 5/16 tunna
D.           Eng till                                  7 laß höö
E.           Engh enskijlt till                     3 laß höö
G.           Eng till                                  1 1/2 laß höö

2.            Crone vthiordh                       1
               hafuer i byemåll 9 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                   1 1/16 tunna
C.           Annat åhrs vthsädhe              1 3/8 tunna
D.           Eng till                                  1 1/3 laß höö

3.            Jbidem crone vthiordh            1
               hafuer i byemåll 12 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                   1 7/16 tunna
C.           Annat åhrs vthsädhe              1 3/4 tunna
D.           Eng till                                  1 1/2 laß höö
               Detta ofuanbemälte cronehemman brukar deße tuenne crone-
               vthiordher inn medh gårdzsens ägor.

4.            Skattevthiord                          1
               till skattegårdhen i Karstorp, numero 1, folio 103,
               hafuer i byemåll 10 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                   1 1/8 tunna
C.           Annat åhrs vthsädhe              1 7/8 tunna
D.           Engh till                                 1 1/2 laß höö

5.            Jbidem frelsevthiordh               1
               till frelse gårdhen i Segarp, numero 3, folio 90,
               ähr lijka stor i alle lägenheeter medh förskrefne vth-
               iordh numero 4.                     

6.            Jbidem skatte vthiordh             1
               till skattegårdhen i Kiärnarp, numero 1, folio 101,
               ähr och lijka stor i alle lägenheeter medh numero 4.

7.            Jbidem cronehemman               1/2
               hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                   3 5/8
C.           Annat åhrs vthsedhe              4 1/2 tunna
D.           Eng till                                   4 laß höö
F.           Eng enskijlt till                        4 las höö
G.           Eng till                                   1 laß höö
               Till dhetta cronehemman brukas tuenne crone vthiordher
               som finnas i dhen andra columna, numero 8, 9,
               in medh gårdhsens ägor.

8.            En cronevthiordh til numero 7     
               hafuer i byemåll 13 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                   1 1/2 tunna
C.           Annat åhrs vthsädhe              1 5/8 tunna
D.           Engh till                                 1 1/2 laß höö

9.            En cronevthiordh till numero 7 ähr lijka i
               alle lägen heeter medh numero 8.
               Till denne ofuanbemälte by ähr ingen skog eller vthmark meer
               än en lijten lööt, littera H, och gierdhes engen i
               begge gierdhen brukas till mulebete.

HE, D.    Vthi denne engen hafua Håckla 15 1/2 laß höö
               och i den andhra engen i E, D 6 laß höö enskijlt.
HE.         Eng till prästegårdhen i Täcktö till 3 laß höö, folio 104.
               Sedhan hafuer vthi denne engen littera HE.
HE.         Till bådha gårdharna i Kiärarp 9 laß höö
               folio 101.
HE.         Segarp hafuer här inne eng till 12 las höö,
               folio 90, num. 1, 2, 3.
HE.         Hedheby hafuer här inne eng till 2 laß höö,
               folio 89.
H.           En eng till Hedheby till 8 laß höö, folio 89.

(Karttext:)

Kiärarps ägor proxime
Elack skeen waldz eng.
Betes wald
Segarp proxime
Här på dhenna sidhan tager Walla agor1 widh
Leer iordh
Leer iordh
Kiärarp tagher här widh.
Ellack skeen waldz lindh brukas till betes waldh.
Leeriordh
Till Hackla2 hele byen, skeen waldz eng medh tofuer vthi.
Till Hedeby, skeen waldz engh medh tofuer vthi
Leer jordh
Scala vlnarum
Tofwigh skeen waldz lindh eller gierdes engh, brukas till beetes waldh.
Stora Bergha tager här widh
Skeenwaldzengh medh granbuskar och tofuer vthi.
Skeen waldz eng.
Lööt eller vthmark, något skogig.
Här möter Heedeby ägor.

1 D.v.s. ägor
2 D.v.s. Håckla