D8:108

(Rubrik:) Boberghz häradh.

                         Notarum Explicatio

A.           Klåckerijke cronehemman       2 halfua
                  Frelsehemman                     1/4
                  Cronevthiordh                     1
               Denne by går intit pro quota i skiffte, vthan
               huar gårdh hafuer sine serdheles åkrar och slåtter
               som här effter förmäles.

1.            Cronehemman                        1/2
B.           Ett åhrs vthsädhe
5.            En åker                                  2 3/8 tunna
6.            En åker                                  9/16 tunna
7.            En åker                                  1/4 tunna
8.            En åker                                  1 tunna
9.            En aker1                                3/4 tunna
C.           Annat åhrs vthsädhe
10.          En åker                                  4 3/4 tunna
               Eng widh Hanarp till 10 laß höö, littera K
               folio 116 och går i skiffte medh Tolarp.
               Jbidem en eng till    2 laß höö, littera L
O.           Engh till                  5 1/2 laß höö

2.            Frelsehemman                        1/4
11.          En åker vthsädhe i C              3 7/16 tunna
12B.       Annat åhrs vthsädhe               1 7/16 tunna
13.          En åker                                  7/8 tunna
14.          En åker                                  1/4 tunna
15.          Åker                                      1/4
22.          En åker                                  7/8 tunna
16.          En engehaga till 4 laß höö.
               Eng widh Hanarp till 7 laß höö, littera K folio 116

3.            Klåckaregårdh jbidem.
17.          En åker                                  1 15/16 tunna
18.          En åker                                  6 tunnor
               Eng widh Hanarp till 5 las höö, littera K
               folio 116.

4.            Cronehemman                        1/2
               brukas till Prästegårdhen i Täcktö
19.          En åker vthsädhe i C              2 1/8 tunna
26.          En åker vthsädhe i C              3/8 tunna
               Annat åhrs vthsädhe:
20.          En åker                                  4 3/16 tunna
21.          En åker                                  5/16 tunna
27.          En hårdh waldz eng till    1 1/2 laß höö
               Eng widh Hanarp till 8 laß höö, littera K fol. 116.

23.          En cronevthiordh som pastor brukar för särdeles ren-
               ta, vthsädhe                            1 1/2 tunna
24.          En skatte vthiordh eller åker till Brixsta skattegård,
               fol. 110 numero 4, vthsädhe    5/16 tunna
25           En kålgårdh, rentar 1 örtug.
               Till dhenne förskrefne by ähr ingen skog eller
               vthmark.
28.          Klåckerijke kyrka.

(Karttext:)

Betzhage
Hårdh waldz eng
Sandiordh
Såndhjordh
Såndiordh
Såndhior
Såndh iordh
Bagge sätter, en sank kiärr engh med gran skog vthi till numero 1 till 5 1/2 laß höö.
Såndh iordh.                             
1 D.v.s. åker