D8:11-12


(Rubrik:) Boberghz härad      Wallersta sochn.

                         Notarum Explicatio

1.            Haasla cronehemman         1/2
               hafuer i byemåll 12 alnar bred åker.
A.                            Ostergierdet1               7 3/4      
B.           Vthsäde i  Wästergierdet               7 3/8    tunna
C.                            Lyckan                        1 3/4
D.           Engh till 18 laß höö när medell måtig gräswext ähr.
               En lycka wid Blikulla, folio 5, sub littera D    1 3/4 tunnor

2.            Cronehemman jbidem        1/2
               hafuer i byemåll 12 alnar bred aker2.
A.                            Östergierdet                7 3/4      
B.           Vthsade3 i Wästergierdet              7 3/8    tunna
E.                             Lyckan                       2 1/2
D.           Engh till 18 laß höö.

3.            Cronehemman jbidem        1/2
               hafuer i byamåll 12 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet                7 3/4      
B.           Vthsäde i   Westergierdet              7 3/8    tunnor
F.                             Lyckan                       3/4
D.           Engh till 18 laß höö. En eng wid Blikulla folio 5
               sub littera E.            Engh till    3 laß

4.            Cronehemman jbidem        1/2
               hafuer i byemåll 12 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet                7 3/4        
               Vthsäde i                                                  tunnor   
B.                            Westergierdet              7 3/8
D.           Engh till 18 laß höö.

5.            Cronehemman jbidem        1/2
               hafuer i byemåll 12 alnar bred åker.
A.                            Ostergierdet4               7 3/4      
B.           Vthsäde i  Westergierdet               7 3/8    tunna
G.                            Lyckan                        1
D.           Engh till 18 laß höö.

6.            Haasla cronehemman         1/2
               hafuer i byemåll 12 alna bred
               åker.
A.                            Östergierdet                7 3/4        
               Vthsäde i                                                  tunnor   
B.                            Westergierdet              7 3/8
D.           Engh till 18 laß höö.

7.            Cronehemman jbidem        1
               hafuer i byeskiffte 24 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet                 15 1/2      
B.           Vthsäde i  Westergierdet               14 3/4    tunna
H.                            Lyckan                        3/4
D.           Engh till 36 laß höö.

8.            Cronehemman jbidem        1
               hafuer i byemåll 24 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet                 15 1/2      
B.           Vthsäde i  Westergierdet               14 3/4    tunna
K.                            Lyckan                        2 1/4
I.                            Lyckan                        7/8
D.           Engh till 36 laß höö.

9.            Cronehemman jbidem        1
               hafuer i byemall5 24 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet                 15 1/2      
B.           Vthsäde i  Westergierdet               14 3/4    tunnor
L.                             Lyckan                        3 tunnor
D.           Engh till 36 laß höö.

10.          Frelsehemman jbidem        1
               hafuer i byemåll 24 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet                 15 1/2      
B.           Vthsäde i  Westergierdet               14 3/4    tunnor
H.                            Lyckan                         2 1/2
D.           Engh till 36 laß höö.

11.          Frelsehemman jbidem        1
               hafuer i byemåll 24 alnar
A.                            Östergierdet                 15 1/2      
B.           Vthsäde i  Westergierdet               14 3/4    tunnor
N.                            Lyckan                        2
D.           Engh till 36 laß höö.
P.            En lycka, vthsäde                          3/4        tunna

               Till ofuanbemälte Haasla ähr skog
               till stöör giersle och wedebrand
               och nöd torfftiga betes hagar och
               vthmark.

O.           En engh till klåckaren i
               Wallersta till 12 laß höö.
               Wallerstad fins folio 8.

(Karttext:)

Hård waldz eng
Tompter
Leer jord
Leer jord
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Hagar
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh.
Skeenwaldz engh.
Scala ulnarum

1 Ostergierdet sic ms
2 aker sic ms
3 Vthsade sic ms
4 Ostergierdet sic ms
5 byemall sic ms