D8:110-111

(Rubrik:) Boberghz häradh        Klockerijke sochn1.     

                         Notarum Explicatio

A.           Brixsta hemman                   6
B.           Östergiärdhet vthsädhe        60 tunnor
C.           Westergierdet vthsädhe       69 tunnor
D.           Engh i Storengen till höö      110 laß höö
E.            Engh till höö                        13 1/2 laß
F.            Engh till höö                        13 1/2 laß
               Gierdhes engh i B till höö     13 1/2 laß
               Gierdhes engh i C till höö     13 1/2 laß

1.            Frelsehemman jbidem          1/2             
               hafuer i byemåll 5 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vth sädhe                 5 1/2 tunna
C.           Annat åhrs vth sädhe            6 1/4 tunna
D.           Eng i Stor engen till höö       10 laß
E.            Eng till höö                          1 1/4 laß2
F.            Eng till höö                          1 1/4 laß
               Gierdheseng i B till               1 1/4 laß höö
               Gierdheseng i C till höö        1 1/4 laß

2.            Frelsehemman jbidem          1/2
               hafuer i byemåll 6 alnar bredh åker.3
B.           Ett åhrs vthsädhe                 6 1/2 tunna
C.           Annat åhrs vthsadhe4            7 1/2 tunna
D.           Eng i Storengen till               12 laß höö
E.            Eng till höö                          1 1/2 laß
F.            Eng till höö                          1 1/2 laß
               Giärdhesengh i B till             1 1/2 laß
               Gierdhesengh i C till             1 1/2 laß

3.            Frelsehemman jbidem          1
               hafuer i byemåll 8 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                 8 3/4 tunna
C.           Annat åhrs vthsädhe            10 1/8 tunna
D.           Engh till höö                        16 laß
E.            Engh till höö                        2 laß                                                                                                                                                                                      F.            Eng till höö                          2 laß
               Gierdes engh i B till höö       2 laß
               Gierdhes eng i C till höö       2 laß

4.            Skattehemman                     1
               hafuer i byemåll 27 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                 29 1/2 tunna
C.           Annat åhrs vthsädhe            33 7/8 tunna
                                                Eng, uide D.
D.           Engh i Storengen till höö      54 laß
E.            Engh till höö                        6 3/4 laß                                                                                                                                                                                 F.            Engh till höö                        6 3/4 laß                                                                                                                                                                                                Gierdes engh i B till höö       6 3/4 laß
               Gierdes engh i C till höö       6 3/4 laß                                                                                                                                                                                              Detta hemman hafuer en åker i Klåcke-
               rijke, numero 24 folio 108.
               Vth sädhe                            5/16 tunna
               En engheshump, littera M, fol. 116, till
               14 såtar.

5.            Frelsehemman jbidem          1/2
               Detta hemman ähr lijka i alla lägen-
               heeter medh numero 2.

6.            Cronehemman                     1/8
               hafuer i byemåll 3 alnar.
B.           Ett åhrs vthsädhe                 3 1/4
C.           Annat åhrs vthsädhe            3 3/4 tunna
D.           Engh till höö                        6 laß höö
E.            Engh till höö                        2/3 laß höö                                                                                                                                                                              F.            Engh till höö                        2/3 laß höö
               Gierdes engh i B till höö       2/3 laß höö
               Gierdes engh i C till höö       2/3 laß höö

               Till denne by ähr inghen skogh och ringha
               mulebete och någet fiskewatn i Storåen.

(Karttext:)

På denn<a> sijdhan tager Lilla Berga widh
Hårdhwaldz engh full med tofwer
Skeenwaldz lindh
Hardhwaldz engh
Leer iordh öfuer alt gierdhet
Medelmåtig hårdhwaldz eng
Elack måßigh och tofuigh lindh
Leer iordh
Leer iordh
Scala ulnarum
Leeriordh
Öijebroo åån
Godh slätt lindh
Leeriordh öfuer alt gierdhet
Leer iordh                                                                                                                                           
1  Rubriken delvis dold av flik.
2
Härefter överstruket hoo (d.v.s. höö)
3 Härefter reklamant B ett åhrs och övergång till s. 111.                            
4 D.v.s. vthsädhe