D8:112

(Rubrik:) Boberghz häradh

                         Notarum Explicatio

1.            Ekerum frelsehemman          1/4
A.           Norregierdhet vthsädhe       2 3/4 tunna
C.           Westergierdet vthsädhe       3 1/8 tunna
D.           Östergierdhet vth sädhe       1 3/8 tunna
E.            En wreet vthsädhe               1 7/8 tunna
F.            Engh till höö                        4 laß höö
G.            Engh till höö                        17 laß höö
                Gierdhesengh i B till höö      2 laß höö
H.            En betes hage
I.             En kalf haghe

(Karttext:)

Måswaldz lindh med gran skog vthi
Ör iordh
Såndh mylla
Såndh mylla
Hårdh waldh
Kalfhaghe
Biörke leera
Måßwaldhz engh
En gammal såndh, brukas till häst haghe

(Senare blyertsanteckning:)

Östergöthlands län, Bobergs härad och Klockrikes socken, författad år 1642 af Johan Larsson Groth