D8:113

(Rubrik:) Klåckerijke sochn

                         Notarum Explicatio

A.            Lilla Bergha hemman           5
B.            Ett åhrs vthsädhe                 42 tunnor
C.            Annat åhrs vthsädhe            39 tunnor
D.            Engh till höö                        16 2/3 laß
E.             Eng till höö                         40 laß
                Gierdhes engh till höö i B    12 1/2 laß
                Gierdhes eng till höö i C      8 1/3 laß
F.             En vth iordh eller engh för särdheles
                ränta till höö                        12 laß
                och kallas Baggehagen, brukas till numero 1, 2, 3

1.             Cronehemman jbidem         1
                hafuer i byemåll 15 alnar bredh åker
B.            Ett åhrs vthsädhe                 10 1/4 tunna
C.            Annat åhrs vthsadhe1           9 3/8  tunna
D.            Eng till höö                          4 laß
E.             Eng till höö                         10 laß
                Gierdhes eng i B till höö      3 laß
                Gierdhes eng i C till höö      2 laß
1.2            Detta hemman hafuer i Baggehagen
                 littera F till höö 4 laß.
                 Elliest hafuer och dhetta hemman en
                 enge hage på vthma[a]rcken till 8
                 laß höö.

2.              Cronehemman jbidem        1
                 Detta hemman ähr lijka stort i alle
                 legenheeter med numero 1, vndhan-
                 tagandhes de 8 laß waldh på vthmarken.

3.              Cronehemman jbidem        1
                 ähr lijka stort i alle läghen heeter
                 medh numero 2.

4.             Cronehemman jbidem         1/2
                hafuer i byemåll 10 alnar.
B.            Ett åhrs vth sädhe                6 1/2
C.            Annat åhrs vth sädhe           6 1/4  tunna
D.            Engh till höö                        2 2/3 laß
E.             Eng till höö                         7 1/2 laß
                Gierdheseng i B till höö       1 1/2 laß
                Gierdhes eng i C till höö      1 1/3 laß
H.            En eng enskijlt till höö          1 1/2 laß

5.             Cronehemman jbidem         1/2
                hafuer i byemåll 7 1/2 aln.
B.            Ett åhrs vth sädhe                5 1/8 tunna
C.            Annat åhrs vth sädhe           4 5/8 tunna
D.            Eng till höö                          2 las
E.             Eng till höö                         5 las
                Gierdhes eng i B till höö      1 1/2 las
                Gierdhes eng i C till höö      1 laß
H.             Eng till höö enskijlt             1 laß

                Till Lilla Bergha ähr skog till
                wedhe brandh, giersle och vthmarck
                till nödhtorfften, dåch någet afsij-
                dhes ifrån bysens ägor på almen-
                ningen.

(Karttext:)

Ätarps ägor tagha här wid.
Stora Berga ägor tagh<a> här wid.
Här på denna sijdan tagher Kiölgha ägor widh.
Dung iordh
Dung iordh
Skeenwaldz lindh
Scala ulnarum
Såndh mylla
Ör och såndh iordh
Suart mylla
Såndhmylla
Såndh mylla
Store Berga proxime
Bum
Hardhwaldz eng
Hårdhwaldz eng
Hård waldz engh med tofuer vthi
Skeenwaldz lindh med tofuer.
Haalberga ägor proxime.
Brixsta ägor proxime.
Hårdh waldz eng.

1 D.v.s. vthsädhe
2 Samma hemman som i det föregående; handskriftens förtydligande beror på att informationen där härifrån t.o.m. nr 3 återfinns på en utviksflik.