D8:114-115

(Rubrik:) Boberghz häradh        <Klåckerijke sochn>1 

                         Notarum Explicatio

A.            Bergha hemman                  11
B.            Östergierdhet vthsädhe        114 tunnor
C.            Wästergierdhet vthsädhe     103 tunnor
D.            Storenghen till höö              161 laß
E.             Lillenghen till höö                52 laß
                Gierdhesengh i C till höö     20 1/2 las
                Gierdhesengh i B till höö     20 1/2 las

1.             Cronehemman                    1
                hafuer i byemåll 24 alnar bredh åker
B.            Vth sädhe                           11 9/16 tunna
C.            Vthsädhe                            10 7/16 tunna
D.            Eng till höö                         16 laß
E.             Eng till höö                         5 laß
                Gierdhesengh i C till höö     2 laß
                Gierdhesengh i B till höö     2 laß

2.             Cronehemman jbidem         1
                ähr lijka i alle lägenheeter medh numero 12

3.             Cronehemman jbidem         1
                ähr lijka i alle lägenheeter medh numero 1.
                En åker enskijlt vthsädhe 3/8 tunna lydher num. 3 till.

4.             Frelsehemman jbidem         1/4
                hafuer i byemåll 12 alnar bredh åker.
B.            Vthsädhe                            5 23/32 tunna
C.            Vthsädhe                            5 7/32 tunna
D.            Eng till höö                         8 laß
E.             Engh till höö                       2 1/2 laß
                Gierdhes eng i C till höö     1 laß
                Gierdhes eng i B till höö     1 laß

5.             Cronehemman jbidem        1
                ähr lijka stort i alle lägenheeter medh numero
                1, vndantagandhes tuenne små åkrar nu-
                mero 5; på dhen förste vthsädhe 3/16 tunna, på dhen
F              andhre 1/4 tunna, noch en åker 1/8 tunna, numero 5.

7.             Cronehemman jbidem        1
                ähr lijka stort i alle lägenheeter medh
                numero 1.

8.             Cronehemman jbidem         1/2
                hafuer i byemåll 15 alnar bredh åker.
B.            Vthsädhe                            7 3/32 tunna
C.            Vthsädhe                            6 1/2 tunna
D.            Engh till höö                       11 laß
E.             Eng till höö                         4 laß
                Gierdheseng i B till höö       1 1/2 laß
                Gierdheseng i C till höö       1 1/2 laß
                En åker enskijlt, vthsädhe 1/8, numero 8.

9.             Cronehemman jbidem         1
                hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
B.            Vthsädhe                            14 7/16 tunna
C.            Vthsädhe                            13 tunnor
D.            Eng i Storengen till höö        22 laß
E.            Lill enghen till höö                8 laß
               Gierdhes eng i B till höö       3 laß
               Gierdhes en<g> i C till höö  3 laß
               En åker enskijlt vth sädhe 3/8 numero 9.

10.           Cronehemman jbidem         1/2
                ähr lijka stort i alle lägenheeter medh
                numero 4.

11.           Cronehemman jbidem         1
                ähr lijka stort i alle lägenheeter medh numero 1.

O.            En åker till Tolarp, vthsadhe3 1/4 tunna,
                lydher till numero 1, fol. 105.
                Denn<e> ofuanbemälte by Bergha hafuer
                ringha skogh, doch vth mark någor-
                lundha till nödtorfften.

K.            Ättarp cronevthiord            1
                Skatte vthiordh                   1
                Vth sädhe alz tillhopa          6 tunnor
                På cronevthiordhen såås     3 tunnor
                På skatte vthiordhen såås   3 tunnor

L.             Eng till ofuanbemälte Ättarp
                till 24 laß höö.

                Cronevthiorden hafuer        6 laß höö
                Skatte vthiordhen hafuer     12 laß
                Kyrckehersen i Klåckerijke hafuer
                i samma engh                      6 laß höö
                folio 104 fins Täcktöö.

O.            En åker jbidem, vthsädhe 3/8 tunna,
                lydher till prästegårdhen Täcktöö,
                folio 104.

                Till Stora Bergha ähr mulebe<te>
                till nödhtorfften och ringha skog
                till geresle och wedhebrandh.  

(Karttext:)

Här tager Tolarp widh.
Hanarp tager widh här på denna sidhan
Ör mylla
Sandh mylla.
Kiära<r>ps ägor proxime.
Hanarp proxime.
Suart mylla
Suart mylla
Såndh mylla
Slätt skeen waldz eng
Dung iord
Suart mylla.
Suart mylla.
Såndh mylla
Dungh iordh
Såndh mylla
Godh hård waldz eng.
Skeen waldz eng
Sandh mylla
Sandh mylla
Suart mylla
Suart mylla
Medelmåtig engh eller skeen waldz medh tofuer
Dung iordh
Här tager Kiölhsta ägor widh.
Här på denna sijdhan tager Lilla Bergha ägor widh.
Såndh mylla
Hedeby och Håckla ägor proxime.
Moraas
Suart mylla
Skeenwaldz eng med tofuer.
Scala ulnarum.                 
1 Klåckerijke sochn dolt av flik.
2 Härefter en raderad, oläslig rad
3 D.v.s. vthsädhe