D8:116

(Rubrik:) Boberghz häradh.

                         Notarum Explicatio

A.            Hanarp hemman                  2 halfua
                            Skattevthiordh        1
B.            Wästergierdhet vthsädhe      21 tunna
C.            Östergierdhet vthsädhe        27 tunnor
D.            Storengen till höö                 22 1/2 laß
E.             Lillenghen till höö                14 laß
                Gierdhes engh i F till höö     14 laß
                Gierdhes engh i G till höö     6 laß

1.             Cronehemman jbidem          1/2 
                hafuer i byemåll 100 alnar bredh åker.
                Vthsädhe i Uästergierdhet    7 1/2 tunna
                Vthsädhe i Östergierdhet     9 5/8 tunna
                J Storenghen höö                8 laß
                J Lillengen höö                    5 laß
                Gierdhes engh i F till höö     5 laß
                Gierdhes engh i G till höö     3 laß

2.             Skattehemman jbidem         1/2
                Detta hemman ähr lijka stort i alla lägenheeter medh
                numero 1. Detta hemman hafuer en vthiordh i Ättarp
                widh Stora Berga, folio 115, littera K, L.

3.             Skattevthiordh till Tolarp     1
                lidher till numero 4, fol. 105,
                hafuer i byemåll 80 alnar.
                Vthsädhe i Westergierdhet  6 tunnor
                I Östergierdhet såås            7 3/4 tunna
                J Storengen höö                  5 1/2 las
                I Lillengen höö                    4 las
F.            Gierdhes eng till höö            4 laß
G.            Gierdhes eng till höö            2 las

                Till dhenne by ähr skog till giers-
                le och wedhebrandh och mulebe-
                te till nödhtorfften.

K.            En engh till Tolarp till           32 laß höö
                lydher numero 4, 5, 6, 71 till, fins igen folio 105
L.             Engh till Klåckerijke till höö   2 laß, lydher nume-
                ro <1 till>, folio 108.
M.           En eng till skattehemmanet i Brixsta, numero 4
                folio 110 till 14 såtar höö.
O.            En eng till Foglehult till höö  5 laß,
                folio 120, littera <...>

Num. 1 vthij Klockerijke fol. 108 hafuer eng i littera K till 10 laß.
Num. 2 vtj Klockerijke fol. 108 hafuer engh i littera K till 7 laß.
Num. 3, Klokaregården, fol. 108, hafuer eng i littera K till 5 laß.
Num. 4 vtij Klockerijke fol. 108 hafuer engh i littera K till 8 laß.

(Karttext:)

Skenwaldhz eng.
Skeenwaldz engh.
Skildhnaden emellan Hanarp och Tolarp.
Tolarp proxime.
Skeenwaldzengh
Toarps ägor proxime
Skeen waldz lindh.
Betes hage till numero 1.
Betes hage till numero 2.
Elack leermylla.
Skeen waldz lindh
Såndhmylla
Gierdhes engh medh granskog.
Leer mylla
Såndh iordh
Godh lind.
Berga ägor proxime.
Lindh medh stubbar.
Suart mylla
Såndh mylla
Såndh mylla
Dungh iordh
Backe
Stora Berga ägor proxime
Godh lindh
Godh lindh
Medhelmåtig såndh waldz eng
Suart mylla.
Suart mylla

1 Före 4 siffran 3 och efter 5 siffran 2 (som det synes) förmodligen raderade