D8:118-119

(Rubrik:) Boberghz häradh        Klåckerijke sochn.

                         Notarum Explicatio

A.            Gislarp hemman                      2
B.            Ett åhrs vthsädhe till hele byen 18 tunnor
C.            Annat åhrs vth sädhe               16 tunnor
                I ödhes åker                           3/4 tunna
D.            Engh till                             18 laß höö
E.             Engh till                             36 laß höö

1.             Skattehemman                        1/2
                hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker
                B. Vthsädhe                           12 tunnor
                C. Vthsädhe                           10 5/8 tunna
                D. Engh till                         12 las höö
                E. Eng till                           24 laß höö
                F. En wreet vthsädhe               1 1/4 tunna                                                                 
                G. En wreet vthsädhe, brukat och obrukat 3/4 tunna
                H. En wreet vth sädhe              1/2 tunna

                Eng till Bäckeby till höö      8 laß           fol. 127 
                En engh till Waalstadh till    8 laß höö    fol. 121
F.            Örbeck hafuer äng till          8 laß höö    fol. 132
                Tröstorp hafuer engh till      19 laß höö  fol. 109
                Löpare hemmet eng till        2 las höö    fol. 117

2.             Cronehemman                        1/2      
                hafwer i byemåll 15 alnar bredh åker.
                B. Vthsädhe                           6 tunnor
                C. Vthsädhe                           5 3/8 tunna
                D. Eng till                               6 las höö
                E. Engh till                             12 laß höö

                Denne by hafuer ingrijpit all sin skogh och
                vthmark medh hanck och stöör och ähre nu
                vndher Norby till frelse.1

(Karttext:)

Elack kiär engh medh huijt måßa vthi och skogh.
Tröstorps ägor proxime.
Elack engh med granskog och tofuer
Kiärengh medh huijt måßa vthi.
Hård waldz eng.
Vthmarck til Gislarp, skogh till wed och gertlz, nödtorftigt mulebete vtij denne hagen.
Såndh mylla
Kalftäppa.
Såndh mylla
Ekerums ägor proxime.
Såndh mylla
Såndh jodhh2
Kalfhagha
Såndh iordh
Såndh iordh
Såndh iord
Ödesåkrar
Såndh mylla
Såndh iordh
Steenkulla ägor proxime.
Odugeligh lindh
Odugeligh lindh som huarken duger till åker eller eng.
Foglehultz ägor proxime
Scala ulnarum.

(Annan anteckning, annan hand:)

Författad år 1642 af Johan Larson Groth

1 Härefter raderat under ms
2 Sannolikt fel för jordh