D8:120

(Rubrik:) Bobergz häradh.

                         Notarum Explicatio

1.             Fughlehult cronehemman           1/4
                köpt till frelse af öfuerste Hammeltun.
A.            Ett åhrs vth sädhe                    1 7/8 tunna
B.            Annat åhrs vth sädhe               1 1/2 tunna
                Engh widh Hanarp till 5 laß höö,
                littera O folio 116
                Gierdhes engh i A till 2/3 laß höö
                Gierdhes engh i B till 1 laß höö
                Detta hemman Fuglehult hafuer inghen
                skog eller vthmarck meer än som ähr
                ingripet medh hanck och stöör.2.             Steenkulla cronehemman         1/4
                vndher Norby till frelse.
C.            Ett åhrs vthsadhe1                   2 1/2 tunna
D.            Annat åhrs vthsädhe                1 3/4 tunna
E.             En wreet vthsädhe                   3/4 tunna
F.             Engh till                      10 laß höö
G.            Engh till                       6 laß höö
H.            Engh till                       4 laß höö
I.             En kalfwehagha
               Gierdhes engh i C till 4 såtar höö
               Gierdhes eng i D till 3 las höö.  
               Till denne gårdh ähr nogen skogh eller
               vthmarck vthan på häradz almenningen

(Karttext:)

Sandh iordh
Såndh iordh
Steenkulla ägor proxime
Odugelig waldh
Engewaldh
Odugheligh waldh medh backar och skog.
Odugheligh waldh medh steenbackar och skog.
Såndh iord.
Såndh jordh
Sandh iordh
Såndh iordh
Odugeligh eng medh skogh och tofuer
Gierdhes engh medh steen backar och buskar.
Skogig lindh
Fughlehultz ägor proxime.
Här tager Löparehemmet widh
Skeen waldz engh medh buskar.
Skeen waldz engh medh buskar vthi.                   
1 D.v.s. vthsädhe