D8:122-123

(Rubrik:) Boberghz häradh        Klåckerijke sochn.

                         Notarum Explicatio

A.             Hasla cronehemman                             5 halfua  
                         Cronevthiordh                             1
B.             Östergierdet vthsäde                            23 tunnor
C.             Wästergierdet vthsäde                         27 tunnor
D.             Skeenwaldz engh till höö                      54 laß
                 Gierdhes engh i Östergierdhet till hö     10 1/9 laß
                 Gierdhes engh i Westergierdhet till höö 3 laß

1.              Cronehemman jbidem                             1/2
                 hafuer i byemåll 40 alnar bredh åker.
                 Vthsädhe i Östergierdhet                      6 1/4 tunna
                 Vthsädhe i Westergierdhet                    7 1/8 tunna
                 Engh till höö                                         15 laß
                 Gierdhes eng i Östergierdhet till höö      3 laß
                 Gierdheseng i Westergierdhet till höö    1 laß

 2.             Cronehemman jbidem                              1/2
                 hafuer i byemåll 16 alnar bredh aker1.
                 Vthsädhe i Österghierdhet                     2 1/2 tunna
                 Vthsädhe i Wästergheerdhet                  2 7/8 tunna
                 Eng till höö                                           5 laß
                 Gierdhes eng i Östergierdhet                1 laß höö
                 Gierdhesengh i Wästergierdhet             4 såtar

 3.             Cronevthiordh    1, brukas till numero   1
                 hafuer i byemåll 10 alnar bredh åker.
                 Vthsädhe i Östergierdhet                      1 9/16 tunna
                 Vthsädhe i Westergierdhet                    1 13/16 tunna
                 Engh till höö                                         3 laß
                 Gierdhes eng i Östergierdhet till höö      3 såtar
                 Gierdhes eng i Westergierdhet till höö   2 såtar

 4.             Cronehemman jbidem                              1/2
                 hafuer i byemåll 23 alnar bredh åker.
                 Vthsädhe i Östergierdhet                      3 1/2 tunna
                 Vthsadhe2 i Westergierdhet                  4 1/8 tunna
                 Engh till höö                                         8 laß
                 Gierdhes eng i Östergierdhet                1 las 3 såtar
                 Gierdhes eng i Wästergierdhet              1 laß 2 såtar

 5.             Cronehemman jbidem                              1/2
                 hafuer i byemåll 28 alnar bredh åker.
                 Vthsädhe i Ostergierdhet3                     4 1/2 tunna
                 Vthsädhe i Wästergierdhet                    5 1/16 tunna
                 Engh till höö                                         10 laß
                 Gierdhes engh i Ostergierdhet4              2 laß
                 Gierdhesengh i Wästergierdhet              3 såtar

 6.             Cronehemman jbidem                              1/2
                 hafuer i byemåll 32 alnar bredh åker.
                 Vthsädhe i Östergierdhet                      4 15/16 tunna
                 Vthsadhe5 i Wästergierdhet                  5 3/4 tunna
                 Engh till höö                                         11 laß
                 Gierdhes engh i Östergierdhet               2 1/2 laß
                 Gierdhes engh i Wästergierdhet             7 såtar

                 Till denne ofuanbemälte by ähr nödhtorfftigh skog och
                 vthmark och fiskewatn i Norby siöen.

(Karttext:)

Norby siöen.
Brunby ägor tagha widh
Här tagher Sörby ägor widh.
Tofwugh skeenwaldz
Skeenwaldz engh.
Här tagher Mörby ägor widh
Leeriordh.
Leer mylla.
Slät skeenwaldz lindh.
Lin öriordh
Waalsta ägor proxime.
Godh leer mylla.
Leer iordh.
Walsta ägor proxime.
Denne wäg eller faartog kommer Sörby till.
Leer mylla
Skeen waldz lindh
Lermylla
En betes hage till Sörby, numero X fol. 129.
En betes hag<e> till Sörby, numero 2 fol. 129.
Scala vlnarum                       
1 D.v.s. åker
2 D.v.s. Vthsädhe
3 D.v.s. Östergierdhet
4 D.v.s. Östergierdhet
5 D.v.s. Vthsädhe