D8:124

(Rubrik:) Boberghz häradh.

                         Notarum Explicatio

A.           Möörby cronehemman        2 1/2
B.           Södhregierdhet vthsädhe     31 1/4 tunna
C.           Norregierdhet vthsädhe       30 tunnor
D.           Storenghen till höö              35 laß
E.           Lillenghen till höö                 5 laß
              Gierdhesengh i B till höö      2 1/2 laß
              Gierdhes engh i C till höö     5 laß

1.            Cronehemman jbidem         1
               hafuer i byemåll 24 alnar bredh åker
               Vthsädhe i Södhregierdhet  12 1/2 tunna
               Vthsadhe1 i Norregierdhet  12  tunnor
               Eng i Storengen till höö       14 laß
               J Lillengen blifuer                2 laß
               Gierdhesengh till höö          1 laß

2.            Cronehemman jbidem        1
               ähr lijka i alle lägenheeter medh numero
               1.

3.            Cronehemman jbidem         1/2
               hafuer i byemåll 12 alnar bredh åker.
               Vthsädhe i Södhregierdhet  6 1/4 tunna
               Vthsädhe i Norregierdhet    6 tunnor
               Eng i Stor engen till höö      7 laß
               Engh i Lillenghen till höö     1 laß
               Gierdhes eng i B till höö     1 las
               Gierdhes engh i C till höö    1/2

               Till Mörby ähr nödtorfftigh skogh och
               vthmarck och fiskewatn i Norby siöen
               till nödtorfften.

(Karttext:)

Norby siöen
Lind
Här på denna sijdhan tagher Hasla ägor widh.
Leer jordh
Skeen waldz engh medh tofuer
Leer jordh
Lindh
Ruda ägor proxime
Leeriordh
Leeriordh
Tompt
Dungiordh
Leeriordh
Leer iordh
Hårdh waldz eng
Hasla ägor proxime
Leerjord  
1 D.v.s. Vthsädhe