D8:125

(Rubrik:) Boberghz häradh        Brundby sochn1.

                         Notarum Explicatio

1.            Pattewijkan cronehemman   1/4
A.           Ett åhrs vthsädhe                 2 7/8 tunna
B.           Annat åhrs vthsädhe            3 1/2 tunna
C.           Hårdh waldz engh till           6 laß höö
D.           Starwaldz eng till höö          4 laß
               Gierdheseng till                   3 laß
               Fiskewattn i Boornen till nödtorften,
               skogh och vthmark någorlundha till nödhtorfften
               på häradz almenningen.

(Karttext:)

Bornen lacus
Godh engedaal
Steenbackigh engh.
Öriordh och såndh iordh
Betes hage
Gierdhes engh full medh bergh, backar och skogh
Sanck kiärrengh
Här tager Wålberghz ägor widh.
Or2 och såndh iordh
Scala ulnarum.  
1 Brundby sochn troligen tillskrivet av annan hand
2 Troligen fel för Or