D8:128

(Rubrik:) Bobergz häradh.

                         Notarum Explicatio

1.              Kålstorp cronehemman                       1/4
A.             Norregierdhet vthsädhe                       2 11/16 tunna  
B.             Södhergierdhet vthsadhe1                    3½ tunna
C.             Elack skeenwaldz engh till                   19 laß höö
D.             En enghehaghe till                                2 laß höö
                 Gierdhes engh i A till höö                     3 laß höö
                 Gierdhes engh i B till höö                     2 las
                 Fiske wattn  i Bierken lacus.
                 Skog till gierdsle och wedhebrandh
                 och vth mark till nödh torfften.
                 Noch een engh wid Älemyra, fol.
                 78 littera H, höö 6 laß.2  2.              Jessa cronehemman                             1/2
E.              Norregierdhet vth sädhe                      3 7/16 tunna
F.              Södhreghierdhet vthsädhe                    3 5/8 tunna
G.             Skeen waldz engh3 til                           15 laß
                 Gierdhes engh i E till    höö                   1 laß
                 Gierdhes engh i F till    höö                   4 laß
                 Detta hemman hafuer en eng widh Äle myra i
                 Chrisbergha socken till höö                 <...> laß
                 folio <78> littera <...>4

                 Till detta hemman ähr fiskewatn i Jeße
                 siöen, skogh och vthmarck till nödh-
                 torfften.

(Karttext:)

Skeen waldz lindh
Betes hage medh bergh vthi
Såndh mylla
Leermylla
Leer mylla
Leeriordh
Bierken lacus.
Måßwaldz engh.
Skeen waldz engh full medh granskog, biorke och aleskogh.
Jessen lacus
Hårdh waldz engh full med skogh och bergh.
Skeen waldz eng.
Såndh iordh
Skarp såndh iordh
Lindh.   
1 D.v.s. vthsädhe
2 Noch ... 6 laß troligen annan hand ms
3 Härefter struket vthsädhe ms
4 Ingenting nämns om denna äng på Älemyrakartan.