D8:13


(Rubrik:) Wallersta sochn.

                         Notarum Explicatio

1.            Nafsta cronehemman          1/4
               hafuer i byemåll 14 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                5 1/8        
               Vthsäde i                                                  tunna   
B.                            Westergierdet              5 1/8
C.           Engh till 10 laß höö.

2.            Cronehemman jbidem        1/2
               hafuer i byemåll 22 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                8 1/4        
               Vthsäde i                                                  tunna   
B.                            Westergierdet              8 1/4
C.           Engh till 17 laß höö.

               Effterskreffne hemman ligga i Skipsås sochn.

3.            Skattehemman jbidem        1
               hafuer i byemåll 26 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                9 1/2 tunna       
               Vthsäde i                                                 
B.                            Westergierdet              9 1/2 tunna
C.           Engh till 20 laß höö.

4.            Frelsehemman jbidem        1
               hafuer i byemåll 3 alnar
A.                            Östergierdet                10 1/2 tunna       
               Vthsäde i                                                 
B.                            Westergierdet              10 1/2 tunna
C.           Engh till 20 laß höö.

5.            Frelsehemman jbidem        1
               hafuer i byemåll 14 alna
A.                            Östergierdet                5 1/4        
               Vthsäde i                                                  tunna 
B.                            Westergierdet              5
C.           Engh till 10 laß höö.

6.            En skatte vthiord till
               skatte gården här i Nafsta
               hafuer i byemåll 5
               alnar bred åker
A.                            Östergierdet                1 1/2       
               Vthsäde i                                                  tunna 
B.                            Westergierdet              1 1/2
C.           Engh till 4 laß höö.

               Skatte gården här i Nafsta hafuer
               en skattevthiord i Rimsta folio
               17 sub numero 6. Bemälte vthiord
               hafuer i byemåll 3 alnar bred åker
A.                            Norregierdet                2        tunnor
               Vthsäde i                                                  
B.                            Södregierdet                2 1/2  tunna

               Engh till 4 las höö och hafuer
               der pro quota sina skog och mule-
               bete.

(Karttext:)

Här tager Narfuery ägor wid
Hård waldz engh
Elack gierdes engh med tofuer
Leerjord
Här tager Låfsta ägor wid
Leer jord.
Hård waldz eng
Medell måtigh gierdes eng

(Senare anteckning:)

42 ??? med ch. sig. inräknat.