D8:132

(Rubrik:) Bobergz häradh.

                         Notarum Explicatio

A.             Örbäck frelsehemman                          2
                 halfue    
B.              Ett åhrs vthsädhe                                11 3/4 tunna
C.              Annat åhrs vthsädhe                           15 1/2 tunna
D.              Engh till höö                                       24 laß
E.              En lijten enge haghe till höö                 1 laß
F.              En lijten engehaghe till höö                  1 las
                 Gierdhes engh i B till höö                    4 laß  

1.              Frelsehemman jbidem                         1/2
                 hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
B.              Ett åhrs vthsädhe                                5 7/8 tunna
C.             Annat åhrs vthsädhe                            7 3/4 tunna
D.             Engh till höö                                       12 laß
E.              Eng till höö                                         1/2 laß
F.             Engh till höö                                        1/2 laß
                 Gierdhes engh i B                               2 laß
                 Engh widh Gislarp till höö                   4 laß
                 littera F, folio 1191
                 Beteshagarna ähre numererade 1, 2.

2.              Frelsehemman jbidem                         1/2
                 hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker
                 och ähr lijka stort i alle lägenheeter medh
                 numero 1 bådhe hemma och i engen wedh
                 Gislarp. Betehagarna ähre numererade
                 medh numero 2.

I.               En engh till Bäckeby till 3 laß höö fol. 127.
                 Till dhenne ofuanbemälte by ähr skogh til gierdsle, vedhe-
                 brandh och mulebete eller vthmark till nödhtorfften.

(Karttext:)

Bäckeby ägor proxime.
Sörby ägor proxime.
Medellmåtig hårdh waldz engh.
Bäckeby ägor proxime.
Här möter Bäckeby skog och vthmarck widh.
Beteshage
Engh.
Öriordh
Sken waldz lindh medh granskog vthi
Betes hage
Såndh mylla
God lind
Här tager Waalsta engh widh.
Öriordh
Såndhmylla
Disputerlig emillan Örbäck och Bäckeby. Beteshage, brukas af beggie gårderna i Örbäck.
Beteshage 1, 2.
Öriordh
Tomtehager, brukas till kalfuehagher
Engh
Tröstorp proxime.    


1 På folio 119 står det 8 lass hö.