D8:135-136

(Rubrik:) Boberghz häradh        Brundhby sochn.

                         Notarum Explicatio

1.              Nääs cronehemman                 1/2
                 vndher Norby till frelse.
B.             Ett åhrs vthsädhe                     6 7/8 tunna
C.             Annat åhrs vthsädhe                4 3/4 tunna
D.             Hårdh waldz engh till               16 laß höö
E.              Hårdh waldz engh till               5 laß höö
                 Gierdhes engh i B till               3 laß höö
                 Gierdhes engh i C till               4 laß höö
2.              En miölqwarn medh 3 par stenar.
                 Vthmark och skog någorlundha till nödhtorfften,
                 någet fijske i Hußeby åhen.3.              Heenfors cronehemman           1/2
                 vndher Norby till frelse.
F.              Ett åhrs vthsädhe                     4 1/2 tunna
G.             Annat åhrs vthsadhe1               4 tunnor
H.             Engh till                                   12 laß höö
I.               Eng till                                     5 laß höö
                 Gierdhes engh i F till                1 laß höö
                 Gierdhes engh i G till                1 1/2 laß höö
4.              En miölqwarn medh 2 par steenar rentar 10 tunnor miöl.
                 Någen skog till gierdhsle och wedhebrandh
                 och vthmarck till nödhtorfften. Någet fiske i
                 Husebyåen.5.              Vlfshemmet cronehemman       1/4
K.             Ett åhrs vthsädhe                     1 tunna
L.             Annat åhrs vthsädhe                 1 1/16 tunna
M.            Skeenwaldz engh till                 6 laß höö
                 Gierdheseng i K till                  3 1/2 laß höö
                 Gierdheseng i M till                  4 1/2 laß höö
                 Fiske i Husebyåen, skog och vthmark någer-
                 lundha till nödhtorfften.
8.              En sågeqwarn till Norby.6.              Brohemmet cronehemman        1/4
N.             Ett åhrs vthsädhe            7/8
O.                                                   5/8 tunna
P.              Annat åhr vthsädhe        1 13/16 tunna
Q.             Engh till                          15 laß höö
R.              En kalfhaghe
                 Gierdheseng i P, starwaldz höö till 2 laß höö,
                 hårdhwaldz höö ibidem till [til]       3 laß höö
                 huart annat åhr.
                 Detta hemman hafuer fiskewatn i Bornen
                 och i Husbyåen och någorlundha skog och vth-
                 mark till nödhtorfften.7.              Klakarp cronehemman             1/4
S.              Ett åhrs vthsädhe            3/4 tunna
T.              Annat åhr vthsädhe         1/4 tunna
                 Gierdhes eng i S till         8 laß höö
                 Gierdheseng i T till          2 laß höö
                 Flere läghenheeter fins intit till dhetta hem-
                 man.

(Karttext:)

Husby fiöl
Denne åen rinner vth vthi Bornen och i Norby siöen och kallas Huseby åen.
Måse.
Leer iord
Leer mylla.
Leer iordh.
Huseby åen och Norrby åen ähra allt vtij ett.
Leer mylla
Eng med backar vthi
Leer jord.
Leer jordh.
Såndh mylla
Sanck kiärr eng full medh skog och tofuer
Öriord
Medelmåtig engh medh skog vthi
Kalf hage
Medelmåtig godh hårdhwaldz engh.
Elack engh full medh skog och bråte.
Slätt skeen waldz lindh.
Hårdh waldz engh
Örmylla
Leer mylla.
Lindh medh backar vthi
Hårdh waldz lindh.
Godh hårdh waldz eng något med medh aleskog.
Skogig engh.
Slät engh.
Såndh jordh.
Skogig engh
Elack engh full medh bergh och skog.
Sanck tofuigh eng.
Leeriordh.
Öriordh
Hårdh wa<l>dz eng.
Elack skeen waldz eng
Orjord2
Huseby åen
Sanck kiälengh eller star waldz eng.
Norby åen.
Scala ulnarum                                
1 D.v.s. vthsädhe
2 D.v.s. Örjord