D8:137

(Rubrik:) Brundhby sochn.

                         Notarum Explicatio

1.              Rudha cronehemman               1/2
                 vndher Norby till frelse.
A.             Ett åhrs vthsädhe                     4 1/2 tunna
B.             Annat åhrs vthsädhe                2 1/2 tunna
C.                                                           1 7/8 tunna 
D.             Engh till            5 laß höö 
E.             Engh till            12 laß höö 
F.             En enghe haga till 2 1/2 las höö
                Jnghen skog eller vthmark fins till
                denne by.

(Karttext:)

Norby siöen.
Hårdhwaldz eng
Hårdh wadlz engh
Mörby ägor proxime
Lindh
Ör iordh
Öriordh
Betes haghe
Öriordh
Skeen waldz engh.
Mörby ägor proxime.
Scala ulnarum