D8:138

(Rubrik:) Boberghz häradh.

                         Notarum Explicatio

1.              Wickenstorp cronehemman     1/2
A.             Ett åhrs vthsädhe                     3 1/2 tunna
B.             Annat åhrs vthsädhe                 4 11/16 tunna
C.             Eng till höö                              7 laß
D.             Eng till höö                              10 laß
MD.          Eng till höö                              3 laß
F.              Enge hage till höö                    1 1/2 laß
H.             Gierdhes eng till höö                1 laß
I.               Gierdhes engh till höö              1 1/2 las
                 Dhetta hemman hafuer fiskewatn i Norby åen och någorlundha
                 skog och vthmarck till nödhtorfften.


NE.           En engh till kiär till höö             3 laß
                 folio 131

(Karttext:)

Norby äen1
Moras
Biörkelera
Leer iordh
Örjordh.
Elack eng med huijt måße
Skeen waldz eng medh tofuer
Skeen waldz eng

1 Troligen fel för åen