D8:139

(Rubrik:) Liungh sochn.

                         Notarum Explicatio

1.              Biercka cronehemman             1/2
A.             Norregierdhet vthsädhe           3 7/8 tunna
B.             Södhregierdhet vthsadhe1        4 13/16 tunna
C.             En engh full medh skog och berg af huijt måßwaldh
                 till höö                                    10 laß
                 Gierdhes engh i A till höö         1 laß
                 Gierdhes engh i B till höö         1 laß

                 Detta hemman hafuer en vthengh widh Älemyra i
                 Chrisberga sochn till höö    12 laß
                 folio 78, littera G.

                 Till dhenne gårdh ähr skog till wedhebrand, giersle
                 och vthmarck till nodhtorfften2, theslijkes fiskewatn
                 i Bielken.

(Karttext:)

Elack huijtmås waldh full medh berg och skog.
Biälken lacus.
Lindh.
Såndh mylla
Leermylla
Leer mylla.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. vthsädhe
2 D.v.s. nödhtorfften