D8:14


(Rubrik:) Bobergz häradh.

                         Notarum Explicatio

1.            Broby cronehemman      1
               hafuer i byemåll 32 alnar bred
               åker
A.                            Norregierdet        10 1/4      
               Vthsäde i                                             tunnor         
B.                            Södregierdet         11 1/2
C.           Engh till 24 laß höö.

2.            Cronehemman jbidem     1
               hafuer i byemåll 24 alnar bred åker
A.                            Norregierdet        7 1/4       tunna
               Vthsäde i                                                      
B.                            Södregierdet         7 1/2      tunna
C.           Engh till 15 laß höö.

3.            Cronehemman jbidem     1
               hafuer i byemåll 24 alnar bred
               åker
A.                            Norregierdet        7 1/4       tunna
               Vthsäde i                                                      
B.                            Södregierdet         7 1/2      tunna
C.           Engh till 15 laß höö.

4.            Cronehemman jbidem     1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bred
               åker
A.                            Norregierdet        5 1/4       tunna
               Vthsäde i                                                      
B.                            Södregierdet         5 1/2      tunna
C.           Engh till 12 laß höö.

5.            Cronehemman jbidem     1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bred
               åker
A.                            Norregierdet        5 1/8       tunna
               Vthsäde i                                                      
B.                            Södregierdet         5 1/2      tunna
C.           Engh till 12 laß höö.

6.            Cronehemman jbidem     1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar
A.                            Norregierdet        5 1/8       tunna
               Vthsäde i                                                      
B.                            Södregierdet         5 1/2      tunna
C.           Engh till 12 laß höö.

               Till Broby ähr ingen
               skog eller vth mark.

(Karttext:)

Skipsåås sochn
Skildnan emällan Broby och Alenäs.
Skeen waldz engh
Tofuer
Suart mylla
Leer iord
Dungiord
Gierdes eng
Örjord.
Medelmåtig hård waldz engh.
Örjord.
Ör jord.
Leer jord
Örjord
Örjord.
Örjord.
Gierdes engh.