D8:15-16


(Rubrik:) Bobergz häradh.

                         Notarum Explicatio

1.            Ebbarp skattehemman         1/2
D.                            Norregierdet       11 7/8 tunna      
               Vthsäde i                                                      
E.                            Södregierdet        10 tunnor
F.            Engh till 16 laß höö.
                Detta hemman brukar en sämie-
                vthiord i Rimsta, rentar 1/2 pund
               
och fins der noterat folio 17, numero 5, NB.
G.            Vth engh till Wastena hospital till
                16 såtar höö.
                Jbidem en enge teeg till klåckaregården i
                Elfuesta till 8 såtar höö
                Jbidem en engeteegh till en frelsegård
                i Tornby till 1 laß höö
NB.         Ofuanbemälte vthiord transporterat och hafuer i byemåll 6
                alnar bred åker
                                Norregierdet       4 3/4 tunna      
               Vthsäde i                                                      
                                Södregierdet       5 tunna
               Engh till höö                         8 laß.
               Der hafuer Ebbarp sin nödtorfftiga skog och vthmark.

               Men vidh Ebbarp ähr ingen
               lägenheet till skogh eller
               vtmark.2.            Wäfuinge cronehemman    1
               hafuer i byemåll 24 alnar bred
               åker
A.                            Norregierdet        9      
               Vthsäde i                                             tunnor         
B.                            Södregierdet        11 1/2
C.           Engh till 22 laß höö.

3.            Frelsehemman jbidem       1/2
                   
byemall 12 alnar
A.                            Norregierdet        5      
               Vthsäde i                                             tunnor         
B.                            Södregierdet        5 3/4
C.           Engh till 16 laß höö.
H.           En åker särskilt, vth säde      3/8   tunna

4.            Skatte vthiord till skattegården
               i Tornby, folio 34, numero 2
               hafuer i byemåll 10 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet        4      
               Vthsäde i                                             tunna         
B.                            Södregierdet        4 3/4
C.           Engh till 5 laß höö.
i.             En åker serskilt, vth säde      7/16   tunnor

5.            En crone vthiord ibidem,
               brukas till skattegården här i Wäfuinge numero 6,
               hafuer i byemåll 8 alnar.
A.                            Norregierdet        3      
               Vthsäde i                                             tunna         
B.                            Södregierdet        3 3/4
C.           Engh till 4 laß höö.

6.            Skattehemman jbidem      1/2  
               hafuer i byemåll 18 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet        7      
               Vthsäde i                                             tunna         
B.                            Södregierdet        8 3/4
C.           Engh till 20 laß höö.
K.           En åker särskilt, uthsäde       3/4   tunna

7.            Frelsehemman jbidem       1
               hafuer i byemåll 44 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet        17      
               Vthsäde i                                             tunna          
B.                            Södregierdet        21
C.           Engh till 40 laß höö.
L.            En åker särskilt, vthsäde       5/8   tunna

8.            Crone hemman jbidem      1
               hafuer i byemåll 24 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet        9      
               Vthsäde i                                             tunnor          
B.                            Södregierdet        11 1/2
C.           Engh till 22 laß höö.

              
Jngen skog eller vthmark.

9.            En åker i Norre gierdet till präste-
               gården i Skipsås, vthsäde     3/4   tunna

10.          Tree åker i Södregierdet til präste-
               gården i Skipsås, vthsäde     3 1/2 tunna
              
folio 19.

(Karttext:)

Medel måtigh hård waldz engh
Dung iord
Elack hårwaldz engh med tofuer
Ör jord
Suartmylla, någet sandblandat
Tofuig och elack eng
Suart mulla1, någet leerblandat
Leer blandat jord.
Suart mylla, någet sånd blandat.
Gierdes engh
Hård waldz engh
Stark leerjor<d>
Dung jord
Rimstad ägor.
Stark blålera.
Hårdwaldz engh.
Scala ulnarum.

(Andra anteckningar, senare hand:)

Författade år 1642 af Johan Larson Groth
Forfattad2 1642 af Johan Larson Groth.     

1 Suart mulla sic ms
2 Forfattad sic ms