D8:18

(Rubrik:) Skipsås sochn.

                         Notarum Explicatio

1.            Låfsta cronehemman            1
               hafuer i byemåll 29 alnar bred åker
A.           Vthsäde i Norregierdet         11 1/2
B.                          Södregierdet         12 tunna
C.           Eng till 24 laß höö, 1 i wreeten 1 tunna

2.            Frelse hemman jbidem         1/2
               hafuer i byemåll 17 alnar bred åker.
A.           Vthsäde i Norregierdet         6 1/8
B.                          Södregierdet         7 tunna
C.           Engh till 16 laß höö.

3.            Frelse hemman jbidem          1
               ähr lika stort i alla lägenheeter med näst
               förskre<v>ne frelsehemman

4.            Frelse hemman jbidem          1
               hafuer 22 alnar i byemåll.
A.           Vthsäde i Norregierdet         10 1/4
B.                          Södregierdet          11 tunna
C.           Engh till 22 laß höö.

5.            Frelsehemman jbidem           1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker.
A.           Vthsäde i Norregierdet         6
B.                          Södregierdet          7 tunna
C.           Engh till 15 las höö.

5.            Frelsehemman jbidem           1/2
               Dett<a> hemman ähr lijka så stort som näst för-
               skrefne frelsehemman. Jngen vthmark
               meer än i Träd[r]a. Jngen skog.

(Invid kartan, men eg. hörande till NE:)

D.           En engeteeg
               till prästegården
               i Skipsåß til 1
               laß höö.
E.           Eng till präste-
               gården i Skipsås
               till 1 laß höö.
               Prestegården afrijtet
               folio 20.

(Karttext:)

Hård waldz engh
Elak gierdes engh med tofuer
Leer blandat iord
Leerblandat jord.
Kalftäppa
Leer blandat jord.
Naffstadh ägor.
Moßewaldz eng
Skeenwaldz engh
Leerblandat jord.