D8:21

(Rubrik:) Bobergz häradh

                         Notarum Explicatio

1.            Alenäs cronehemman            1/2
               hafuer i byemåll 25 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet       7 1/4   
               Vthsäde i                                      tunnor                     
B.                            Södregierdet       6
C.            Engh till 12 laß höö.

2.            Prästegården  i Skipsåhs hafuer här i Ale-
               näs i byemåll 15 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet       4 3/4   
               Vthsäde i                                      tunnor                     
B.                            Södregierdet       3
C.            Engh till 8 laß höö.
                Prestegården fins afrijtet folio 20.

3.            Frälsehemman jbidem    1
               hafuer i byemåll 40 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet       11 1/2 tunna  
               Vthsäde i                                                           
B.                            Södregierdet        9 tunnor
C.            Engh till 20 laß höö.

4.            Frelsehemman jbidem    1
               hafuer i byeskiffte 40 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet       11 1/2 tunnor  
               Vthsäde i                                                           
B.                            Södregierdet        9 tunnor
C.            Engh till 20 laß höö.
                Andre nödtorfftigheeter fins intet till
                ofuanbemälte Alenäs.

(Karttext:)

Öriord
Örjord
Godh eng
Örjord.
Örjord.
Här tager Broby ägor wid.
Eng
Skeen waldz engh.