D8:22

(Rubrik:) Boberghz häradh         

                         Notarum Explicatio

1.            Tägneby cronehemman       1/4
               hafuer i byemåll 8 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet       4 1/4   
               Vthsäde i                                      tunna                     
B.                            Wästergierdet     4
C.            Engh till 6 laß höö.

2.            Cronehemman jbidem          1
               hafuer i byemåll 36 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet       18 3/4 tunnor  
               Vthsäde i                                                           
B.                            Wästergierdet     18 tunnor
C.            Engh till 20 laß höö.

3.            Frelsehemman jbidem          1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet       8 1/4   
               Vthsäde i                                      tunnor                     
B.                            Wester gierdet    8
C.            Engh till 12 laß höö.

4.            Frelsehemman jbidem          1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker och ähr
               lijka stort i alle lägenheeter med nästskrefne frelse-
               hemman. Något fiskewatn i ånan. Jngen skog
               eller vth mark.

5.            Munnerstorp cronehemman  1
D.                            Norregierdet       11   
               Vthsäde i                                      tunnor                     
E.                            Södregierdet        14
F.            Engh till 26 laß höö.
               Någen vthmark , doch ringa skogh.
               Detta hemman hafuer en engh widh Kiölijea till
               3 laß höö, folio 24 sub littera E.

(Karttext:)

Elfwesta sochn.
Leer blandat jord
Elack hårdwaldz engh.
Engh
Leerblandat iord.
Elack engh med tofuer och någet med eke skogh.
Hår waldz engh.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Stor åen.