D8:25

(Rubrik:) Boberghz härad        

                         Notarum Explicatio

1.            Stusberg cronehemman      1
               hafwer i byemåll 24 alnar bred åker.
A.                            Westergierdet   8 3/4  
               Vthsäde i                                  tunnor                     
B.                            Södergierdet     10
C.           Engh till 16 laß höö.

2.            Cronehemman jbidem        1
               hafuer i byemål 24 alnar bred och 3 half spans ågiäld
A.                            Westergierdet   8 3/4 tunna  
               Vthsäde i                                                       
B.                            Södregierdet     10 tunnor
C.           Engh till 16 laß höö.

3.            Frelsehemman jbidem        1
               hafuer i byemåll 44 alnar bred åker.
A.                            Westergierdet   15 1/4  
               Vthsäde i                                     tunnor                        
B.                            Södregierdet     17
C.           Engh till 32 laß höö.

4.            Cronevthiord jbidem          1
               hafuer i byemåll 8 alnar bred åker.
A.                            Westergierdet   2 1/4 tunnor  
               Vthsäde i                                                            
B.                            Södregierdet     3 tunnor
C.           Engh till 4 laß höö.

               Liten vthmark och ringa skog.
               Till Stusbergh ähr en engh till 4 laß höö, folio
               24 sub littera D.

(Karttext:)

Suartmylla
Gierdes eng full med skog och kiär.
Gierdes engh
Suart mylla
Eng
Tomptehaga
Tomptehaga
Engh
Tompt.
Suart mulla
Suart mulla
Medelmåtig hård waldz eng.