D8:26

(Rubrik:) Eluesta sochn.        

                         Notarum Explicatio

1.            Elfwesta kyrcka.

2.            Elfuesta cronehemman      1
               hafuer i byemåll 32 alnar.
A.                            Östergierdet    11 1/2  
               Vthsäde i                                  tunnor                     
B.                            Westergierdet  13
C.           Engh till 20 laß höö.

3.            Cronehemman ibidem       1
               hafuer i byemåll 24 alnar.
A.                            Östergierdet    7 3/4  
               Vthsäde i                                  tunna                    
B.                            Westergierdet  8 3/4
C.           Engh till 15 laß höö.

4.            Cronehemman jbidem       1
               hafuer i byemåll 32 alnar.
A.                            Östergierdet    11 1/2  
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Westergierdet   13
C.           Engh till 20 laß höö.

5.            Cronehemman jbidem       1
               hafuer i byemåll 32 alnar
A.                            Östergierdet    11 1/2  
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Westergierdet   13
C.           Engh till 20 laß höö.

6.            Cronehemman jbidem,
               klåckaren brukar,
               och hafuer i byemåll 8 alnar.
A.                            Östergärdet     2 3/4 tunno
               Vthsäde i                                                      
B.                            Westergärdet   3 1/4 tunna
C.           Engh till 5 laß höö.

               Vthmark och mulebe-
               te till denne by hafua
               de vthi en liten lööt
               och i trädes gierdet.
               Ringa fiske watn
               i åen och jngen skog.
               Till Elfuesta ähr en
               engh widh Amna till
               6 laß höö, folio 28
               sub littera K.

               Till hemmanet numero 6
               een engeteeg widh
               Ebbearp till 8 såtar,
               huilken fins fol. 15
               littera G.

(Karttext:)

Här tager Stusbergz ägor wid.
Hårdwaldz engh.
Örjord
Örjord
Örjord
Suart mylla
Suart mylla
Hårdwaldz engh
Leer blandat jord
Leer blandat jord
Hård waldz engh
Hård waldz engh
Storåen.