D8:3-4


(Rubrik:) Bobergz häradh      Wallersta sochn.

                         Notarum Explicatio

1.            Narfueryd cronehemman    1
A.                            Östergierdet                11 1/4         
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              9
C.            Engh till 18 laß höö

2.             Cronehemman jbidem      1
                hafuer i byemåll 30 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                12         
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              9 7/8

3.             Cronehemman jbidem      1/2
                hafuer i byemåll 14 alnar bred åker
A.                            Öster[gier]gierdet        5 5/8         
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              4 1/2
C.            Engh till 9 laß höö
D.            En åkerflåt ähr till detta 1/2 cronehemman
                särskilt, vthsäde                           2 1/4 tunna

4.             Skattehemman jbidem      1/2
                hafuer i byemåll 30 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                12         
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              9 7/8
C.            Engh till 19 laß höö

10.           En skattevthiord till skattegården i Giötewy fol. 1
                Byemåll 7 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                2 6/8        
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              2 1/4
C.            Engh till 4 laß höö

5.             Cronehemman jbidem      1
                hafuer i byemåll 34 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                13 7/8        
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              10 7/8
C.            Engh till 20 laß höö

6.             Cronehemman jbidem      1
                hafuer i byemåll 26 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                10 1/8        
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              8 1/4
C.            Engh till 17 laß höö

7.             Cronehemman jbidem      1
                hafuer i byemåll 30 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                12        
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              9 7/8
C.            Engh till 19 laß höö

8.             Cronehemman jbidem      1
                hafuer 36 alnar i byeskiftte
A.                            Östergierdet                14 1/4        
               Vthsäde i                                                    tunnor
B.                            Westerg<ierd>et          11 1/4

9.             Cronehemman jbidem      1
                hafuer i byemåll 26 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                10 1/8        
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              8 1/4
C.            Engh till 17 laß höö

                Till ofuanbemälte Narfuery ähr jngen
                skogh eller vthmark.

(Karttext:)

Här tager Melingsta wid.
Suartmylla
Här tager Giötewy ägor wid.
Hård waldz linder
Dung jord
Linder
Leer blandat iord.
Linder
Här tager Nafta wid.
Leer jord
Leerblandat jord
Hård waldz linder
Suart mylla, något leerblandat iord
Lind
Skilnan emellan Narfuery och Biuggarp.
Leer iord
Här tager Haasla ägor wid.
Leer jord.
Godh hård waldz eng
Leer blandat jord.
Elack hårdwaldz engh med tofuer.
Scala ulnarum.