D8:30

(Rubrik:) Bobergz häradh.       

                         Notarum Explicatio

1.            Borringe cronehemman    1/2
               hafuer i byeskiffte 10 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet   3
               Vthsäde i                                  tunna                     
B.                            Södregierdet   3 1/2
C.           Engh till 9 laß höö.

2.            Cronehemman jbidem      1
               hafuer i byeskiffte 24 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    7 3/4
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Westergierdet  9
C.           Engh till 20 laß höö.

3.            Cronehemman jbidem      1
               hafuer i byemåll 24 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    7 3/4
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Westergierdet  9
C.           Engh till 20 laß höö.

4.            Skattehemman jbidem      1/2
               hafuer i byeskiffte 14 alnar.
A.                            Östergierdet    4
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Westergierdet  5
C.           Engh till 13 laß höö.
               Detta hemman hafwer en skattevthiord i Kiölbäck, folio 19,
               och ähr ett ??? Vthsäde:    1/2 tunna. NB.

5.            Frelsehemman jbidem       1
               hafuer i byemåll 24 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    7 3/4
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Wästergierdet  9
C.           Engh till 20 laß höö.

6.            Crone vthiordh        1 räntar 3 spän korn.
               Vthsäde            1 tunna
D.           Engh till 1 laß höö, brukas af cronegården nr 2.

7.            En vthiord jbidem.  Vthsäde:    5/8 tunna

               Till Borringe ähr nödtorfftig skog och vthmark.

(Karttext:)

Sand och mul jord
Suart mylla.
Frelsegården ähr bygdt på cronones ägor och hans rätta tompt ähr der 5 står.
Suart mylla
Örjord
Dungjord
Öhrjord
Suart mylla och ör vthi.
Skeen waldz eng med någen skog och toffuer
God hård waldz engh.
Elack jord
Gierdes engh.
Örjord

NB. Denna vthiord brukar ett frelse
hemman i Kiölbäck, nummer 2 folio 20,
och ähr så lijten att han intit kan sär-
deles brukas eller vthtagas ifrå
hemanet.