D8:31-32

(Rubrik:) Bobergz häradh        Elfuesta sochn.      

                         Notarum Explicatio

1.            Hälberga cronehemman         1
               hafuer i byemåll 28 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet   12
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Wästergierdet  12
C.           Engh till 28 laß höö.

2.            Cronehemman jbidem            1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet   6 1/8
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Westergierdet  6 1/8
C.           Engh till 16 laß höö.

3.            Cronehemman jbidem            1/2
               hafuer i byeskiffte 16 alnar.
A.                            Norregierdet   6 1/8
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Westergierdet  6 1/8
C.           Engh till 16 laß höö.

4.            Cronehemman jbidem            1/2
               hafuer i byeskiffte 16 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet   6 1/8
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Westergierdet  6 1/8
C.           Engh till 16 laß höö.

5.            En vthiord jbidem
               hafuer i byemåll 8 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet   3 1/2
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Södergierdet   3 1/2
C.           Engh till 8 laß höö. Denne vthiord brukar Oluf Wantemaker
               Denne ofuanbemälte Hälbärga hafuer ringa vthmark och jngen
               skogh.

(Karttext:)

Gierdes engh
God hårdwaldz engh.
Leer jord
Leer jord.
Gierdes engh
Leer jord
God hårdwaldz engh.
Leerjord
Gierdes engh.
Scala ulnarum.