D8:33

(Rubrik:) Bobergz häradh      

                         Notarum Explicatio

1.            Försiöö cronehemman            1/2
               hafwer i byeskiffte 8 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet   8
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Södergierdet   8 1/2
C.           Engh till 10 laß höö.
D.           En lycka vthsade           1/4 tunna

2.            Cronehemman jbidem            1
               hafwer i byemåll 16 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet   16
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Södregierdet  17 1/2
C.           Engh till 18 laß höö.

3.            Skattehemman jbidem            1/2
               hafuer i byemåll 12 alnar.
A.                            Norregierdet  12 tunnor
               Vthsäde i                                                      
B.                            Södregierdet  12 1/2 tunna
E.            En lycka vthsäde             1/2 tunna     
C.           Engh till 16 laß höö.

4.            Frelsevthiord till Huittorp        1           1/2
               hafuer i byemåll 5 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet   4
               Vthsäde i                                  tunna                    
B.                            Sodregierdet2  5 1/2
C.           Engh till 4 laß höö.
E.            En lycka vthsäde             1/8 tunna     

               Till ofuanbemälte Försiö ähr någher lunda
               vthmark och ganska ringa skog.

(Karttext:)

Örjord
Gierdes engh
Hård waldz eng med tofuer
Örjord.
Eng.
Leer jord
God engh
Elack gierdes engh

1 D.v.s. Vthsäde
1 D.v.s. Södergierdet