D8:35-36

(Rubrik:) Bobergz häradh        Fornåsa sochn.      

                         Notarum Explicatio

1.            Haghebyby cronehemman      1
               hafuer i byemåll 35 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet    10 1/2
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Södregierdet    13
C.           Engh till 18 laß höö.

2.            Frelsehemman jbidem            1
               hafuer i byemåll 35 alnar bred aker1.
A.           I Norregierdet                   10 1/2
B.           I Sodregierdet2                 13
C.           Engh till 10 laß höö.3.            Råå frelsehemman                  1/2
               hafuer sine ägor med Hageby och gåå der i
               skiffte pro quota både i åker och engh.
               Hafuer i byemål 23 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet    8
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Södregierdet    9
C.           Engh till 11 laß höö.

4.            Råå cronehemann                  1/2
               hafuer i byemåll med Hagebyn 23 alna bred åker.
A.                            Norregierdet    8
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Södregierdet    9
C.           Engh till 11 laß höö.

5.            En skattevthiord till skatte gården i Hyttringe,
               hafuer i byemåll med Hageby 23 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet    8
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Sodregierdet3  9
C.           Engh till 11 laß höö.

               Till ofuanbemälte Hageby och Råå ähr skog och
               vthmark till nödtorfften, flere lägenheeter fins der
               till intit.

(Karttext:)

Hård waldz engh med tofuer vthi
Här tager Åsmesta ägor wid.
Leer blandat jord
Gierdes engh
Gierdes eng medh skog
Muljord
God hård waldz engh.
Gierdes engh med skogh vthi
Sånd iord.
Här tager Hyttringe ägor widh.
Leer blandat jord.
Dung iord.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. åker
2 D.v.s. Södregierdet
3 D.v.s. Södregierdet