D8:37

(Rubrik:) Bobergz häradh.      

                         Notarum Explicatio

1.            Wänneberga cronehemman   1
               hafuer i byemåll 32 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    10 1/2
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Wester gierdet 16 1/4
C.           Engh till 18 laß höö.

2.            Frelsehemman jbidem            1
               hafuer i byemåll 24 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet     8 1/2
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Wester gierdet 12 1/2
C.           Engh till 16 laß höö.

3.            Cronhemman jbidem              1
               hafuer i byemål 20 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet     7 1/4
               Vthsäde i                                  tunna                   
B.                            Westergierdet  11 1/4
C.           Engh till 14 laß höö.

               Denne ofuanbemälte by hafuer ingen skog eller
               vthmark.
D.           En vthengh till prästegården i Fornåßa
               till 2 laß höö.

E.            En vthengh til prästegården i Skipsås, till
               2 laß höö.4.            Eketorp cronehemann            1/2
F.            Norregierdet vthsäde        4 tunnor
G.           Södregierdet vthsäde        3 1/4 tunna 
H.           Engh till 8 laß höö.
               Skogh och vthmark någorlunda till nöd torfften.

(Karttext:)

God eng
Suart mylla.
Suart mylla
Hård waldz eng
Gärdes eng
Sund jord
Sund jord
Kiärr eng.