D8:38

(Rubrik:) Bobergz harad1.      

                         Notarum Explicatio

1.            Fornåsa kyrcka.
2.            Fornåsa cronehemman           1/2
               hafuer i byemåll 8 alna bred åker.
A.                            Östergierdet    3 1/4
               Vthsäde i                                  tunna                   
B.                            Wester gierdet 3 1/4
C.           Engh till 10 2/3 laß höö.
               Detta hemman hafuer en crone vthiord i Råmmarp
               folio 41 sub numero 6. Denne vthiord hijt transporterat,
               uide infra NB.

3.            Frelsehemman                        1
               hafuer i byemåll 32 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    12 3/8
               Vthsäde i                                   tunnor                    
B.                            Wester gierdet 12 3/8
C.           Engh till 36 2/3 laß höö.

4.            Prästegården i Fornåsa            1
               hafuer i byemål 32 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    12 3/8
               Vthsäde i                                  tunna                   
B.                            Westergierdet  12 3/8
C.           Engh till 36 2/3 laß höö.
D.           Åker enskijlt i Hycklinge gierde, vthsäde: 4 1/2 tunna
E.           Åker enskijlt ibidem, vthsäde: 1/2 <tunna> 
               Detta hemman hafuer en eng till 2 laß höö i  Wänne-
               bergh, folio 37 sub littera D.
               Engh i Stora engen till        2 laß höö.

               Skog till giersle, wedebrand och vthmark till
               nödtorfften.

               NB En cronovthiord transporterat ifrån Kåmmarp, folio 41, nummer 6,
               hafuer der i byemåll 8 alnar bred åker.
                               Norregierdet     2 3/8 <tunna>
               Vthsäde i                                                     
                               Södregierdet     2 3/8 <tunna>
               Engh till höö                      4 las

(Karttext:)

Muliord
Medelmåtigh skeen waldz eng
Suart mylla
Något örblandat
Suart mylla
Här tager Hycklinge ägor wid
Suart mylla.
Här tager Bobergz ägor wid.
Här tager Österfornåsa wid.
Dung iord
Hård waldz engh.

1 D.v.s. härad