D8:39-40

(Rubrik:) Fornåsa sochn.      

                         Notarum Explicatio

1.            Hycklinghe frelsehemman       1/2
               hafuer i byemåll 36 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet    14 1/4
               Vthsäde i                                  tunnor                   
B.                            Södregierdet     11
C.           Engh till 16 laß höö.

2.            Frelsehemman jbidem            1/4
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet    6 1/8
               Vthsäde i                                   tunnor                    
B.                            Södregierdet    4
C.           Engh till 7 laß höö.

3.            Frelsehemman jbidem            1/2
               hafuer i byeskiffte 24 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet    9 1/8
               Vthsäde i                                   tunna                   
B.                            Södregierdet    7 3/4
C.           Engh till 10 laß höö.

4.            Frelsehemman jbidem            1/2
               hafuer i byemål 24 alnar bred åker.
               Detta hemman ähr lijka stort i alle lägen heeter
               med näst förskrefne halfua frelsehemman.

5.            Frelsehemman jbidem            1
               hafuer i byemåll 48 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet    18 1/4
               Vthsäde i                                   tunna                   
B.                            Södregierdet    15 1/2
C.           Engh till 20 laß höö.

6.            Cronehemman jbidem            1/2
               hafuer i byemåll 24 allnar bred åker.
A.                            Norregierdet    9 1/8
               Vthsäde i                                   tunna                   
B.                            Södregierdet    7 3/4
C.           Engh till 10 laß höö.

7.            En skattevthiord till Tornby,
               hafuer i byemåll 8 alna bred åker.
A.                            Norregierdet    3
               Vthsäde i                                   tunna                   
B.                            Södregierdet    2 1/4
C.           Engh till 3 1/2 laß höö.

8.            En frelsevthiord till slåttet,
A.                            Norregierdet    1  tunna
               Vthsäde i                                                      
B.                            Södregierdet    1  tunna
C.           Engh till 1 laß höö.

               Till Hyklinge ähr ringa skog och vth-
               mark.

               En af förskrefne frelsehemman hafuer en frelse vth-
               iord i Österfornåßa, folio 41 sub numero 7.

(Karttext:)

Här tager Gill?? ägor wid.
Leer mylla
Leer blandat iord af den röde leeran
Leer mylla
Gierdes engh
Hårdwaldz engh
Suart mylla
God hård waldz eng
Skeen waldz engh.
<Sua>rt mylla1
Här tager Esplunda ägor wid
Röd leer jord
Gierd<es> e<ng>2
Scala ulnarum.

1 Troligen Suart mylla, texten inte helt synlig i skarven ms
2 Troligen Gierdes eng, texten inte helt synlig i skarven ms