D8:41

(Rubrik:) Boberghz häradh     

                         Notarum Explicatio

1.            Österfornåsa en skatte-
               vthiord till Espelunda,
               hafuer i byemåll 40 alnar.
A.                            Norregierdet    14 3/4
               Vthsäde i                                    tunnor                   
B.                            Södregierdet    14 3/4
C.           Engh till 20 laß höö.

2.            Cronehemman jbidem            1/2
               hafuer i byemåll 24 alnar.
A.                            Norregierdet    8 3/4
               Vthsäde i                                   tunnor                    
B.                            Södregierdet    8 3/4
C.           Engh till 12 laß höö.

3.            Frelsehemman jbidem            1
               Byemåll 24 alnar bred åker.
               Detta hemman ähr lika stort
               med det näst skrefne halfua
               frelsehemman.

4.            Kåmmarp hafuer sine
               ägor till hoopa med Öster-
               fornåßa både i åker och eng. 

5.            Frelsehemman i Kåmmarp     1/4
               hafuer i byemåll 8 alnar.
A.                            Norrgärdet    2 3/8
               Vthsäde i                                   tunna                   
B.                            Södregärdet   2 3/8
C.           Engh till 4 laß höö.

5.            Kåmmarp cronehemman        1/2
               Byemåll 24 allnar åker.
A.                            Norregierdet    8 3/4
               Vthsäde i                                   tunna                   
B.                            Södregierdet    8 3/4
C.           Engh till 12 laß höö.

6.            Cronevthiord 1 som klåckaren brukar,
               hafuer i byemåll 8 allnar.
A.                            Norregierdet    2 3/8  tunna
               Vthsäde i                                                      
B.                            Sodregierdet1   2 3/8   tunna
C.           Engh till 4 laß höö.

7.            En frelsevthiord till Hyck-
               linge, hafuer i byemåll
               4 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet    1 3/8  tunna
               Vthsäde i                                                      
B.                            Sodregierdet2   1 3/8   tunna
C.           Engh till 2 laß höö.

               Till Österfornåßa ähr
               nöd torfftig vthmark och skog
               till trinne och wedebrand

(Karttext:)

Gierdes engh
Suart mylla, något sånd blandad
Hårdwaldz eng
Sånd jord.
Hård walß engh.
Sånd jord.
Gierdes eng
Elack kärr engh.
Gierdes engh.
Hårdwaldz engh.
Här tager Borringe ägor wid.

1 D.v.s. Södregierdet
2 D.v.s. Södregierdet