D8:42

(Rubrik:) Fornåsa sochn.     

                         Notarum Explicatio

1.            Espelunda cronehemman       1
               hafwer i byemåll 10 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet    9 1/4
               Vthsäde i                                    tunna                   
B.                            Södregierdet    8 1/4
C.           Engh till 14 laß höö.

2.            Skattehemman jbidem           1
               hafuer i byemål 14 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet    13 3/4
               Vthsäde i                                    tunna                   
B.                            Sodregierdet1   12 3/4
C.           Engh till 16 laß höö.
               Detta hemman hafuer halfua sine ägor
               i Österfornåsa. Finns annoterat med alle
               sine legenheeter folio 41 sub numero 1
               vthi den andre columna.

3.            Frelsehemman jbidem            1
               hafuer i byemåll 16 alna bred åker.
A.                            Norregierdet    15 3/8
               Vthsäde i                                    tunnor                   
B.                            Södregierdet    12
C.           Engh till 18 laß höö.

4.            Frelsehemman jbidem            1/2
               hafuer i byemåll 8 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet    7 5/8
               Vthsäde i                                    tunnor                   
B.                            Sodregierdet2   7
C.           Engh till 12 laß höö.

               Till ofuanbemälte Espelunda ähr ringa skog och vthmark
               och flere lägenheeter fins intit der till. 

5.            En brun.

(Karttext:)

Biörkelera
Sånd jord
Leer jord
Muljord.
Gierdes eng
Hårdwaldz engh
Hycklinge ägor proxime
Hård waldz engh.

1 D.v.s. Södregierdet
2 D.v.s. Södregierdet