D8:43-44

(Rubrik:) Boberghz häradh.        Fornåsa sochn.     

                         Notarum Explicatio

1.            Skrecksta cronehemman       1
               hafuer i byeskiffte 20 alna bred åker.
A.                            Östergierdet     11 3/4
               Vthsäde i                                    tunna                   
B.                            Westergierdet   13 1/4
C.           Engh till 16 laß höö.

2.            Cronehemman jbidem           1
               hafwer i byeskiffte 20 alna bred aker1.
A.                            Östergierdet     11 3/4 tunna
               Vthsäde i                                                      
B.                            Westergierdet   13 1/4 tunna
C.           Engh till 16 laß höö.

3.            Frelsehemman jbidem            1
               hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
A.            I Östergierdet såås    11 3/4
                                                           tunna
B.            I Wästergierdet såås  13 1/4 
C.           Engh till 16 laß höö.

4.            Frelsehemman jbidem            1
               hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet     11 3/4
               Vthsäde i                                    tunna                   
B.                            Westergierdet   13 1/4
C.           Engh till 16 laß höö.

               Till ofuanbemälte by ähr nödtorfftig skog till giersle
               och wedebrand och vthmark till nödtorfften. 

(Karttext:)

Hård waldz engh
Här tager Bobergz ägor wid.
Örjord.
Muljord i
Suart mylla.
Hård waldz engh.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. åker