D8:45

(Rubrik:) Boberghz häradh.     

                         Notarum Explicatio

1.            Gulsmedz hemmet cronehemman 1/4
A.                            Östergierdet     2 1/4 tunna
               Vthsäde i                                                       
B.                            Westergierdet   1 1/2 tunna
C.           Engh till 8 laß höö.
               Skog och vthmark på häradz marcken.
               Långe skogen.

2.            Häslekulla cronehemman                1/4
D.                            Norregierdet     3 1/4 tunna
               Vthsäde i                                                      
E.                            Södergierdet      3 1/2 tunna
F.            Engh till 14 laß höö med Gierdes
               engen. Detta hemman hafuer och
               sin skog och vthmark på Långeskogen

3.            Trummeslagnerhemmet
               beläget på häradz marcken Långe skogen.
G.           Vthsäde                     1/2 tunneland
H.           Vthsäde                     1/8 tunneland
               hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
I.             Gierdes engh till    3 laß höö.

(Karttext:)

Gierdes eng
Denne engh ähr full med skogh.
Sånd jord
Engh
Sånd jord
Gierdes eng
Engh
Sånd jord
Sånd jord
Hård waldz eng.