D8:46

(Rubrik:) Lönsås sochn.     

                         Notarum Explicatio

1.            Lönsås cronehemman              ½
               hafwer i byemåll 120 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet     12 1/4 tunneland
               Vthsäde i                                                      
B.                            Westergierdet   12 1/2 tunneland
C.           En lycka vth säde               1/4 tunneland
G.           Engen fins igen i Stor engen wid Bondarp,
               folio 48 littera G, och får der när medel-
               måtig gräswäxt blifuer till 6 laß höö.
F.            Engh hema till 2 laß höö.

2.            Skattehemman jbidem           1/4
               hafwer i byemåll 33 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet     3 1/2                                                                  
B.           Vthsäde i  Westergierdet    3 1/2 tunneland
D.                            Lyckan             2  
G.           Engh i Storengen wid Bondarp till 3 laß höö
               och fins der noterat folio 48 littera G.
F.            Engh hemma till 1 laß höö.

3.            Skatte vthiord till Hyttringe    1
               folio 51 numero 4,
               hafuer i byemåll 17 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet     2 tunnor                                                                  
B.           Vthsäde i  Westergierdet   2 tunnor
E.                             Lyckan            1/4 tunna
G.            Engh wid Bondarp Österengen till 1 laß höö.
F.            Engh hemma till 3 såtar.
                                                           tunna
4.            En vthiord vthsäde            1 3/4 tunna
               Nödtorfftig skog och vthmark.

(Karttext:)

Engh.
Sånd jord.
Sånd jord
Lönsås kyrcka
Sånd jord
Sånd jord
Ödes åker

(Annan anteckning:)

1642 af Johan Larsson Groth