D8:47-48

(Rubrik:) Boberghz häradh.        Lönsås sochn.     

                         Notarum Explicatio

1.            Bondarp cronehemman        1/2
               hafwer i byeskiffte 21 aln bred åker.
A.                            Östergierdet     8 1/2
               Vthsäde i                                    tunneland                   
B.                            Wästergierdet   8
C.           Engh till 16 laß höö.

2.            Frelsehemman jbidem           1
               hafuer i byeskiffte 24 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet     19
               Vthsäde i                                    tunneland                   
B.                            Wästergierdet   17 3/4
C.           Engh till 34 laß höö.

3.            Skiäfui frelsehemman            1
               hafuer i byeskiffte med Bondarp 32 al-
               nar bred åker.
A.                            Östergierdet     13
               Vthsäde i                                    tunnor                   
B.                            Wästergierdet   12 1/2
C.           Engh till 26 laß höö.

4.            Skiäfui frelsehemman           
               hafuer i byemall1 8 alna bred åker.
A.                            Östergierdet     3
               Vthsäde i                                    tunnor                   
B.                            Wästergierdet   3 1/4
C.           Engh till 5 laß höö.

8.            En skatte vthiord till skattegården i
               Hambra, hafuer i byemåll 8 alna bred
               åker.
A.                            Östergierdet     3
               Vthsäde i                                    tunneland                  
B.                            Wästergierdet   3 1/4
C.           Engh till 6 laß höö.

5.            Skiäfui cronehemman            1/2
               hafuer i byemåll 24 alna bred åker.
A.                            Östergierdet     8 1/2
               Vthsäde i                                    tunna                   
B.                            Westergierdet   8
C.           Engh till 20 laß höö.
               Detta halfue crone hemman och effterskreffne
               frelsehemman och skattevhtiord hafua sine
               ägor sär och enskijlt, så att de andre hafua
               inga ägor medh dem.
               Detta 1/2 cronehemman hafuer i byemåll
               23 alna.
D.                            Östergierdet     2 1/4   tunna
               Vthsäde i                                                      
E.                            Westergierdet   2 1/4    tunna
C.           Engh med byen i byemåll som ofuan be-
               mält ähr.

6.            Fersehemman2 jbidem           1/2
               hafuer i byemål 44 enskijlt.
D.                            Östergierdet     4 1/2   tunna
               Vthsäde i                                                      
E.                            Westergierdet   4 1/2    tunna
C.           Engh till 10 laß höö med byen.

7.            En skatte vthiord til Ebbarp
               hafuer i byemåll 34 alna bred åker.
D.                            Östergierdet     3 1/4  
               Vthsäde i                                    tunnor                  
E.                            Westergierdet   3 1/4   
C.           Engh till 6 laß höö.

9             En vthiord vthsäde             1/2 tunna
               Till Bondarp och Skiälui ähr nödtor-
               fftigh vthmark och mulebete och ringa
               skog vthan något i engen.

F.            En engh till Ebbarp[t] till 6
               laß höö.

G.           En engh till Lönsås till 10 laß höö.

H.           En engh till Hambra till 16
               las höö.

I.            Eng till Snaflunda till 12
               las höö.

(Karttext:)

Leer blandat jord
Sanck kier eng
Hårdwaldz eng
Kiärr engh.
Såndblandat jord
Kiärr engh.
Kiär eng
Hårdwaldz engh
Leerblandat iord
Gierdes eng med gran skog
Suart mylla, något sånd blandat
Kiär eng
Suartmylla
Tompt
Scala ulnarum

1 D.v.s. byemåll
2 Troligen fel för frelsehemman