D8:49

(Rubrik:) Boberghz häradh.    

                         Notarum Explicatio

1.            Snaflunda cronehemman       1
               hafwer i byemåll 32 alna bred åker.
A.                            Wästergierdet   8 1/2
               Vthsäde i                                    tunnor                   
B.                            Östergierdet     11 1/4
C.           Engh till 18 laß höö.
I.             Eng i Storengen till 5 las höö
               folio 47 sub littera I.

2.            Cronohemman jbidem           1
               hafuer i byemål 32 alnar bred åker.
A.                            Westergierdet   8 1/2
               Vthsäde i                                    tunna                   
B.                            Östergierdet      11 1/4
C.           Engh till 18 laß höö.
I.             Eng i Storengen wid Bondarp
               till 5 laß höö och fins igen folio <47-48>

3.            Skatte vthiord till Hambra      1
               folio 53, nummer 1,
               hafuer i byemåll 8 alnar bred åker.
A.                            Wästergierdet   3
               Vthsäde i                                    tunnor                   
B.                            Östergierdet      2 1/2
C.           Engh till 5 las höö.
I.             Engh i Stor engen wid Bondarp till 5
               laß höö, folio 48 sub littera I.
               Någon liten vthmark och ingen skog.

(Karttext:)

Sånd jord
Sand jord
Sånd jord
Hård waldz eng.

(Senare blyertsanteckning:)

Riksdagsman ??? Carl Andersson