D8:5


(Rubrik:) Bobergz häradh      Wallersta sochn.

                         Notarum Explicatio

1.            Blijkulla crone hemman         1/4
A.                            Östergierdet                2   tunnor     
               Vthsäde i                                                   
B.                            Westergierdet              1 1/2 tunna
C.            Engh till 6 laß höö
D.            En lycka till Haasla, vthsäde         1 3/4 tunna
E.            En eng till Haasla till 3 las höö.
D.            Åkerlyckia till cronegården i Haß-
                la numero 1 och fins rijtat folio 12.
E.            Engh till cronegården i Haßla
                numero 3, huilken fins afrijtat
                folio 12.

                Detta Blijkulla ligger på häradtz-
                almenningen, Långeskogen benämndh.

(Karttext:)

Kiär engh medh ala buskar vthi
Sånd jord
Sånd jord
Sånd jord
Scala ulnarum.