D8:50

(Rubrik:) Lönsås sochn.     

                         Notarum Explicatio

1.            Torpa skattehemman            1/2
               hafuer i byeskiffte 31 aln bred åker.
A.                            Norregierdet     7 1/2
               Vthsäde i                                    tunna                  
B.                            Södregierdet     8
C.           Engh till 20 laß höö.
6.            En åker här till belägen i Hambla, folio 53
               sub numero 6, vthsäde   2 tunnor
7.            En eng ibidem folio 53 sub numero 7 till 2
               laß höö

2.            Cronehemman jbidem           1/2
               hafuer i byemåll 23 alna bred åker.
A.           I Norregierdet                   5 1/4 tunna                              
B.           I Södregierdet såes                6 1/4 tunna
C.           Engh till 16 laß höö.

3.            En skattevthiord till Hambra, folio 53 nummer 1,
               hafwer i byeskiffte 10 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet     2 1/4
               Vthsäde i                                    tunna                   
B.                            Södregierdet  2 3/4
C.           Engh till 5 laß höö.

               Till Torpa ähr nöd torfftig vthmark och
               mulebete.

(Karttext:)

Bornen lacus
Kärr engh
Gierdes engh
Sånd jordh
Gierdes engh
Leer jord.
Eng
Örjord
Örjord.
God hård waldz eng
Elack gierdes engh.