D8:53

(Rubrik:) Boberghz härad.    

                         Notarum Explicatio

1.            Hambra skattehemman         1
A.           Vthsäde i Norregierdet     11 tun-                                                             
B.            I Södregierdet såås          12 nor         
C.           Eng till 16 laß höö.
               Detta hemman hafwer en vthiord i Torpa,
               folio 50 sub litterae A, B, C et numero 3.
               Detta hemman hafuer en vthiord i Snaflunda,
               folio 49 sub numero 3.
               Detta hemman hafuer en engh i Storengen
               wid Bondarp och Skiäfui till 16 las höö, folio
               48, och vthiord der sammestädes, numero 8
               folio 48.
               Till Hambra ähr nöd torfftig skog och vthmark.2.            Karstorp cronehemman         1/2
D.                            Östergierdet    8
               Vthsäde i                                     tunna                   
E.                            Wästergierdet  5 1/4
F.            Eng till 18 las höö.
               Vthmark och mulebete till nödtorfften.3.            Örstorp cronehemman           1
               hafuer i byemåll 20 alna bred åker.
G.                            Södregierdet   9
               Vthsäde i                               tunnor                   
H.                            Norregierdet   10
I.             Engh till 30 laß höö.
4.            En crone vthiord vthsäde  1 tunna
               Detta hemman ähr vnder Norby till frelse.              

5.            Frelsehemman  jbidem            1
               ähr lijka stort i alle lägenheet med cronegården
               i Örstorp. Effterskreffne ägor ähre belägne i Hambra.

6.            En åker till Torpa, vthsäde 2 tunnor.
7.            En eng til Torp<a> till 2 las höö.


1.            En vthiord belegen i Suaf-
               lunda till skattegarden här i
               Hambra, nummer 1, och hafuer i bye-
               måll 8 alnar i Snaflunda
                               Westergärdet  3
               Vthsäde i                               tunnor                   
                               Östergierdet    2 1/2
               Engh till 5 laß höö.
               Eng wid Bondarp i
               Storengen till 5 las höö,
               folio 48 littera I.

2.            Detta skattehemman nummer 1
               hafuer en vthiord
               i Torpa, folio 50 nummer 3,
               och hafver der i byemål
               10 alnar.
                               Norgärdet       2 1/4
               Vthsäde i                               <tunnor>                  
                               Södergärdet    2 3/4
               Eng till höö 5 laß.

3.            Detta skattehemman
               här i Hambra, nummer 1, hafuer
               en vthiord i Bondarp och Skiäfwi,
               folio 48 nummer 8, och hafuer der
               i byemåll 8 alnar.
                               Östergierdet     3 tunnor
               Vthsäde i                                                 
                               Wästergierdet   3 1/4 tunna
                Engh till 6 laß höö.
                Engh jbidem i Stor engen till 16
                laß höö, folio 48 littera H.

(Karttext:)

Engh
Dung jord
Suart mylla och örjord
Hård waldz eng
Örjord.
God hård waldz engh.
Betes hage
Örjord
Engh med skogh
Ör iord
Dungiord
Gierdes engh
Engh.
Örjord.
Elack hårdwaldz engh
God hård waldz eng
Leer blandat jord.
Leerblandat jord
Leerblandat jord.