D8:55

(Rubrik:) Lönsås sochn.     

                         Notarum Explicatio

1.            Ebbarp skattehemman          1
A.                            Östergierdet     12 1/2 tunna
               Vthsäde i                                                      
B.                            Westergierdet   13 tunnor
C.           Engh till 26 laß höö.
               Skogh till wedebrand och giersle och vthmark
               till nöd torfften.
               Detta ofuanbemälte hemman hafuer en engh i
               Storengen wid Bondarp och Skiäfui till 6
               laß höö, folio 48 sub littera F.
               Detta förskrefne skatte hemman Ebbarp hafuer
               en skatte vthiord i Åkerby, folio 63 sub
               litterae A, B, C et numero 3. Bemälte vthiord ähr
               hijt transporterat och hafuer i byeskiffte 11 alnar
               bred åker.
A.                            Östergierdet     2
               Vthsäde i                                 tunnor                    
B.                            Westergierdet   1 1/2 

C.           Engh till höö                       4 laß

               Ofuanbemälte Ebbarp hafuer och en skattevthiord i
               Bondarp och Skiäfui och hafuer der i bye-
               måll 34 alnar.
A.                            Östergierdet     3 1/4 tunnor
               Vthsäde i                                                     
B.                            Westergierdet   3 1/4 tunnor
                Eng till 5 laß höö. Denne vthiord ähr transporterat
                ifrån Bondarp, folio 48 nummer 7.

                En engh till Ebbarp i Storengen wid
                Bondarp till 6 laß höö, folio 48 littera F.

(Karttext:)

Gierdes engh.
Sånd jord.
Sånd jord.
Skeen waldz engh.
Gierdes engh med granskogh
Engh
Betes hage.

(Annan anteckning:)

1642 af Johan Larsson Groth