D8:57-58

(Rubrik:) Boberghz härad        Egbyborna sochn    

                         Notarum Explicatio

1.            Egby frelsehemman               1
               hafuer i byemåll 28 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    11 1/2 tunna
               Vthsäde i                                                     
B.                            Westergierdet  10 tunnor
C.           Engh till 22 laß höö.

2.            Egby frelsehemman               1
               hafuer i byemåll 28 alnar bred åker och ähr
               j alle legänheeter lijka stor med för skrefne frelse-
               hemman.

3.            Egby frelsehemman               1
               hafuer i byemåll 28 alnar bred åker
               Detta hemman ähr och lijka stor quo ad quantitatem
               et qualitatem med ett af förskrefne hemman.

4.            Enet frelsehemman, Jöns i Enett.    1 
               hafuer i byemåll 24 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet     9 1/4
               Vthsäde i                                  tunnor                   
B.                            Westergierdet   9
C.           Engh till 18 laß höö.

5.            Cronehemman Klåckaregården
               hafuer i byemåll 5 alnar bred åker
A.                            Östergierdet     2 1/2
               Vthsäde i                                  tunnor                   
B.                            Westergierdet   2 
C.           Engh till 4 laß höö.

               Till ofuanbemälte Egby ähr en lijten lööt till mule-
               bete.

6.            Eghby kyrcka7.            Näs frelsehemman vnder Norby     1/2
D.                            Westergierdet   5 1/2 tunnor
               Vthsäde i                                                     
E.                             Södregierdet    6 tunnor

F.            Engh till 6 laß höö.
               Fiske watn i Bornen.
               Till detta ofuanbemälte Näß ähr en engh belägen i
               Chrisberga sochn wid Bråta till 10 laß höö, folio 64
               sub littera F.

(Karttext:)

Gierdes engh
Engh
Engh
Leer blandat jord.
Muliord
Hardwaldz engh.
Bornen lacus.
Muliord.
Leer blandat jord.
Leerblandat jord.
Här tager Mörby ägor wid.
Här tager Näsiö ägor widh.
Elack engh med granskogh.
Gierdes engh.
Leerblandat jord.
Här tager Fåßala ägor widh.
Scala ulnarum.