D8:59

(Rubrik:) Bobergz häradh.   

                         Notarum Explicatio

1.            Östersta skattehemman         1/2
               hafuer i byemåll 24 alnar.
A.                            Norregierdet   9 tunnor
               Vthsäde i                                                     
B.                            Södregierdet   9 tunnor
C.           Engh till 18 laß höö.

2.            Frelsehemman                      1
               hafuer i byemåll 32 alnar.
A.                            Norregierdet   12 tunnor
               Vthsäde i                                                     
B.                            Södregierdet   12 tunnor
C.           Engh 24 laß höö.
              
3.            Skattehemman                      1
               hafuer i byemåll 2 1/4 ottingh1.
A.                            Norregierdet   13 1/2 tunna
               Vthsäde i                                                     
B.                            Södergierdet   13 1/2 tunna
C.           Engh till 27 laß höö.
              
4.            Frelsehemman jbidem           1/2
               vnder Norby, hafuer i byemåll
               1 1/4 ottingh2.
A.                            Norregierdet   7 1/2
               Vthsäde i                                 tunna                   
B.                            Södregierdet   7 1/2 
C.           Engh till 14 laß höö.

5.            Frelsehemman jbidem           1/2
               hafuer i byemåll 1 otting3.
A.                            Norregierdet   6
               Vthsäde i                             tunnor                   
B.                            Södregierdet   6 
C.           Engh till 12 laß höö.

D.           En lycka till skattegården
               i Östersta, vthsäde           2 3/4 tunna

E.           En lycka jbidem, vthsäde  2 tunnor

               Till Östersta ähr nödtorfftig
               skogh och vthmark.

F.            En kyrckejord vthsäde     1/4 tunna

(Karttext:)

Gierdes engh
Gierdes eng
Suart mylla
Hårdwaldz engh
Engh.
Leerblandat jord
Suart mylla
Hård waldz engh.

1 Över 2 1/4 ottingh tillskrivet 36 alnar ms
2 Över 1 1/4 ottingh tillskrivet 24 alnar ms
3 Över 1 otting tillskrivet 16 alnar ms